CCA-SP Köprü ve Kümelerini Seçme Kuralları Nelerdir?

CCA-SP Köprü ve Kümelerini seçme kuralları nelerdir?

İş ortağı, telefon etki alanı isteği hazırlarken köprü ve kümeyi nasıl belirtir?

Köprü veya küme seçerken yardıma ihtiyacı olursa iş ortağı kime başvurmalıdır?

CCA-SP köprü ve kümelerini seçme kuralları
 
CCA-SP Portalı, iş ortağının telefon etki alanı isteği hazırlarken köprü ve kümeyi belirtmesini gerektirir. Bu belgede, bu teknik özelliği belirtme yönergeleri sağlanmıştır. Belge aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır:

 • Tanımlar
 • Küme seçimi
 • Köprü seçimi
 • Nereden yardım alınır?
 
Tanımlar
 
Aşağıdaki terimler, CCA-SP köprüsü veya kümesi seçme konusundaki yönergeleri anlamak için faydalıdır.
 • Webex Sitesi / URL’si: Webex sitesi adı (“xxx.webex.com”), müşteri çalışanlarının toplantı düzenleyebileceği ve katılımcıların katılmasını sağlayabileceği benzersiz bir URL’dir.  Sitenin şu tür benzersiz bir yapılandırması olabilir: sürüm, izinler, toplantı sahiplerinin listesini, sayfa markalama ve telefon yapılandırması.
 • Webex Kümesi: Bir havuzda bulunan ve farklı veri merkezleri arasında birincil ve ikincil hizmet konumu paylaşan sunucu grubudur. Kümeler coğrafi bölgelere özeldir. Her Webex sitesi özel bir kümeye bağlıdır.
 • Webex Ses Köprüsü: Webex toplantılarına sesli çağrıları barındırmak için oluşturulan cihaz grubudur. Köprülerin, birden fazla kiracı ve gelen çağrı/geri arama parametreleri gibi eşsiz yapılandırmaları olabilir.  CCA-SP’de birincil köprü ve yedekleme köprüsüne set adı verilir. İş ortağı, sete eşleme devresi aracılığıyla bağlanır. Aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:
  • Köprüler belirli bir bölgeye özeldir.
  • İş ortağı her köprüde onaylanmış olmalıdır. Dolayısıyla, mevcut bir köprüdeki kapasite tükendiğinde, iş ortağının başka bir köprüde onaylanması gerekir.
  • Her eşleme devresi, benzersiz bir Yönlendirme Profili ile ilişkilendirilmelidir.
 • Webex Telefon Etki Alanı: Telefon etki alanları, belirli bir Webex Kümesi ve Ses Köprüsü ile ilişkili telefon numarası grubunu tanımlar. Her Webex sitesi, bir telefon etki alanına atanmalıdır. Tüm siteler aynı Webex kümesinde olduğu sürece, telefon etki alanı siteler arasında paylaşılabilir. Telefon etki alanı tek bir kümeyle sınırlı olsa da, numara grubu “yeniden kullanılabilir”. Yani, bir veya daha fazla TD aynı numara kümesine sahip olabilir. Ancak her TD benzersiz bir ada sahip olmalı ve ayrı bir küme tarafından barındırılmalıdır. Numara gruplarının köprüleri kapsayamayacağını unutmayın.
 • Common Media Edge (CME): CME, SIP sinyalinin tek bir köprü setine bağlı olmadığı yeni bir mimaridir. İş ortağı CME’ye geçiş yaptıktan sonra, artık telefon etki alanı isteğinde köprüyü belirtmek gerekmez.  
 
Küme seçimi
 
Genellikle, kümenin müşteriyle aynı bölgede bulunması gerekir. Bu, bağlantıdaki gecikmeyi en aza indirir. Örneğin, iş ortağı henüz müşterinin bölgesinde onaylanmadığı için bu mümkün değilse müşterinin bölgesine olabildiğince yakın bir küme seçilmelidir. Uygulama açısından bu, EMEAR (Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Rusya) müşterileri için Doğu ABD’deki bir kümenin; APJC (Asya Pasifik, Japonya ve Çin) müşterileri içinse Batı ABD’deki bir kümenin kullanılması gerektiği anlamına gelir.
 
Bir bölgede, iş ortağının kümede sağlanan bir telefon etki alanı zaten varsa aynı kümeye bir yenisini daha eklemeyi tercih etmesi yeterli olabilir. Kümeyi belirleme konusunda yardım için bkz.: WBX63978 - Sitemin Hangi Kümede Olduğunu Nasıl Anlayabilirim?
 
Bu mümkün değilse iş ortağı aşağıdaki varsayılan küme eşlemesini kullanabilir. Bu eşlemede “Kuruluş”, tüm Webex hizmetlerini (yani Meetings, Webex Training, Webex Events ve Webex Support) satın alan müşterileri belirtir. “Kurumsal”, tüm diğer müşterileri belirtir:
 • EMEA Kuruluş: Küme W
 • EMEA Kurumsal: Küme AI
 • APJ Kurumsal/Kuruluş:  Küme AS
 • ABD EC müşterileri: Küme E
 • ABD Batı Kurumsal:  Küme S
 • ABD Doğu Kurumsal:  Küme AA
 • ABD Batı Kuruluş:  Küme IE
 • ABD Doğu Kuruluş:  Küme AB

Köprü seçimi
 
Yukarıda belirtildiği gibi, iş ortağı CME’ye geçiş yaptıktan sonra, TD isteğinde köprü belirtmek gerekmez.

Çoğu iş ortağı, bölge başına en fazla bir köprü seti için onaylanmıştır. Bu durumda, müşterinin bölgesini öğrendikten sonra, köprü önceden belirlenmiştir. İş ortağının TD isteği ekibi köprü kimliğinden emin değilse yapılacak ilk hamle, iş ortağının CCA-SP’yi destekleyen ağ ekibini sormaktır.
 
Bazı durumlarda, iş ortağı bölgedeki birden fazla köprü için onaylanmıştır ve birden fazla sette kapasite sahibidir. Birden fazla köprü mevcutsa istenen numara grubu kullanılması gereken köprüyü belirler. Bunun nedeni, numaraların köprüler arasında paylaşılamamasıdır. Tamamen yeni bir numara grubu kullanılacaksa yeni numara grubuyla maksimum sayıda yeni müşteriye hizmet sunulabilmesi için iş ortağı, kalan kapasitesi en yüksek köprüyü seçmelidir.

Nereden yardım alınır?

İş ortağının köprü veya küme seçme konusunda daha fazla yardıma ihtiyacı varsa lütfen eklendiğiniz sırada Cisco ekibi tarafından size verilen Telefon Etki Alanı sağlama posta göndericisini kullanarak Cisco ile iletişim kurun:
 • Örnek: cca_<partner_name>_td_provisioning@cisco.com

Bu makale yararlı oldu mu?