Ръководство за решението Webex за Cisco BroadWorks

Напътствията за решение Webex за Cisco BroadWorks са насочени към администратори на ниво партньор, които разгръщат решението Webex за BroadWorks. Напътствията описват как да настроите и разположите Webex за Cisco BroadWorks.

Напътствията са достъпни в следните формати:

(Ръководство за решение Последно актуализиран: 15 декември 2021 г.)