Webex za Cisco BroadWorks pruža vašim klijentima koji zovu BroadWorks usluge Webex saradnje. Pretplatnici koriste jednu aplikaciju (Webex App) kako bi iskoristili funkcije koje pružaju obe platforme.

Vodič za rešenja je dostupan i u HTML i PDF formatu. Kliknite na jedan od linkova u nastavku da biste videli dokument u izabranom formatu (Vodič za rešenja je poslednji put ažuriran 14. septembra 2022. godine):