Преди да започнете

За заявки за импорт, номерата веднага се показват под Предстои . Вашият клиент може да присвои тези пренесени номера на хора, но номерата могат да се използват само след като бъдат пренесени. Доставчикът на PSTN доставчик на услуги ще се свърже с вашия клиент, за да потвърди дата за завършване на заявката за импорт.

1

От гледна точка на партньора вhttps://admin.webex.com , отидете на Клиент и кликнете върху клиент.

2

Изпълнете някоя от следните стъпки, ако е необходимо:

  • Щракнете върху PSTN поръчки и внос за да видите по- подробна информация за състоянието на поръчката с номера.

    Можете да щракнете върху конкретни номера на поръчка, за да видите състоянието (в процес, успешно или неуспешно) и да търсите телефонни номера, които са включени в поръчката.

  • Щракнете върху Телефонни номера за да видите колко телефонни номера са свързани с клиента.

    Предстои ви показва новите поръчани номера. След като номерата бъдат предоставени, те се показват под Без назначение или Възложено , в зависимост от това дали клиентът ги е възложил на хора.