Преди да започнете

За заявки за импортиране номерата незабавно се показват под Чакащи. Вашият клиент може да присвои тези портирани номера на хора, но номерата са използваеми само след като бъдат портирани. Доставчикът на PSTN услуги ще се свърже с вашия клиент, за да потвърди дата за завършване на заявката за внос.

1

От партньорския изглед в , отидете на https://admin.webex.comКлиент и кликнете върху клиент.

2

Извършете някоя от следните стъпки според нуждите:

  • Щракнете върху PSTN поръчки & импортиране, за да видите по-подробна информация за състоянието на номер поръчка.

    Можете да щракнете върху конкретни номера на поръчки, за да видите състоянието (в ход, успешно или неуспешно), и да търсите телефонни номера, които са включени в поръчката.

  • Щракнете върху Телефонни номера, за да видите колко телефонни номера са свързани с клиента.

    Чакащите ви показват новите номера, които са поръчани. След осигуряване на номерата те се показват под Unassigned или Assigned , в зависимост от това дали клиентът ги е присвоил на хора.