Než začnete

U žádostí o import se čísla okamžitě zobrazí v části Čeká na vyřízení. Zákazník může tato přenesená čísla přiřadit lidem, ale čísla jsou použitelná až po přenesení. Poskytovatel služeb veřejné telefonní sítě bude kontaktovat vašeho zákazníka a potvrdí datum dokončení žádosti o import.

1

Z partnerského zobrazení v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Zákazníka a klikněte na zákazníka.

2

Podle potřeby proveďte některý z následujících kroků:

  • Kliknutím na Objednávky a importy veřejné telefonní služby zobrazíte podrobnější informace o stavu číselné objednávky.

    Kliknutím na konkrétní čísla objednávek můžete zobrazit stav (probíhající, úspěšný nebo neúspěšný) a vyhledat telefonní čísla, která jsou zahrnuta v objednávce.

  • Kliknutím na Telefonní čísla zhlédni, kolik telefonních čísel je přidruženo k zákazníkovi.

    Čekající zobrazuje nová čísla, která byla objednána. Po zřízení čísel se zobrazí v části Nepřiřazeno nebo Přiřazeno, v závislosti na tom, zda je zákazník přiřadil lidem.