Než začnete

U žádostí o import se čísla okamžitě zobrazují v části Čekající na vyřízení. Váš zákazník může tato přenesená čísla přiřadit lidem, ale čísla jsou použitelná až po jejich přenesení. Poskytovatel služeb PSTN kontaktuje vašeho zákazníka a ověří datum dokončení požadavku na import.

1

V zobrazení partnera v https://admin.webex.com přejděte na položku Zákazník a klikněte na zákazníka.

2

Podle potřeby proveďte některý z následujících kroků:

  • Kliknutím na možnost Objednávky a dovozy sítě PSTN zobrazíte podrobnější informace o stavu objednávky čísel.

    Kliknutím na konkrétní čísla objednávky můžete zobrazit stav (probíhající, úspěšné nebo neúspěšné) a vyhledat telefonní čísla, která jsou součástí objednávky.

  • Kliknutím na možnost Telefonní čísla zjistíte, kolik telefonních čísel je přiřazeno zákazníkovi.

    Čekající na vyřízení zobrazí nová čísla, která byla objednána. Po zřízení čísel se zobrazí v části Nepřiřazeno nebo Přiřazeno, v závislosti na tom, zda je zákazník přiřadil lidem.