Przed rozpoczęciem

W przypadku żądań importowania numery są natychmiast wyświetlane w obszarze Oczekujące. Twój klient może przypisać te przeniesione numery do osób, ale te numery są przydatne dopiero po ich przeniesieniu. Dostawca usług PSTN skontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia daty zakończenia żądania importu.

1

Z widoku partnera w https://admin.webex.com, przejdź do klienta i kliknij klienta.

2

W razie potrzeby wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij PSTN Orders & Imports (Zamówienia i importy PSTN), aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat stanu zamówienia numerów.

    Aby wyświetlić stan (trwający, udany lub nieudany), można kliknąć określone numery zamówienia i wyszukać numery telefonów uwzględnione w zamówieniu.

  • Kliknij Numery telefonów , aby zobaczyć, ile numerów telefonów jest powiązanych z klientem.

    Oczekiwanie pokazuje nowe numery, które zostały zamówione. Po skonfigurowaniu numerów pojawiają się one w obszarze Nieprzypisane lub Przypisane, w zależności od tego, czy klient przypisał je osobom.