Przed rozpoczęciem

W przypadku żądań importu liczby są natychmiast wyświetlane w obszarze Oczekujące. Klient może przypisać te przeniesione numery do osób, ale numery te mogą być użyteczne dopiero po przeniesieniu. Dostawca usług PSTN skontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia daty zakończenia żądania importu.

1

Z widoku partnera w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do Klienta i kliknij odbiorcę.

2

W razie potrzeby wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij opcję Zamówienia i importy z sieci PSTN, aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje o stanie zamówienia numerowego.

    Możesz kliknąć określone numery zamówień, aby wyświetlić stan (w toku, pomyślny lub nieudany) i wyszukać numery telefonów uwzględnione w zamówieniu.

  • Kliknij pozycję Numery telefonów, aby zobaczyć, ile numerów telefonów jest powiązanych z klientem.

    Oczekujące pokazuje nowe numery, które zostały zamówione. Po aprowizowania numerów są one wyświetlane w obszarze Nieprzypisane lub Przypisane, w zależności od tego, czy klient przypisał je do osób.