Predtým ako začneš

Pri žiadostiach o import sa čísla okamžite zobrazia pod Čaká na spracovanie. Váš zákazník môže tieto prenesené čísla priradiť ľuďom, ale čísla sú použiteľné až po ich prenesení. Poskytovateľ služby PSTN bude kontaktovať vášho zákazníka, aby potvrdil dátum dokončenia žiadosti o import.

1

Z pohľadu partnera v https://admin.webex.com, ísť do Zákazník a kliknite na zákazníka.

2

Podľa potreby vykonajte ktorýkoľvek z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite PSTN objednávky a dovozy zobrazíte podrobnejšie informácie o čísle objednávky.

    Kliknutím na konkrétne čísla objednávky môžete zobraziť stav (prebieha, úspešná alebo neúspešná) a vyhľadať telefónne čísla, ktoré sú súčasťou objednávky.

  • Kliknite Telefónne čísla aby ste videli, koľko telefónnych čísel je priradených k zákazníkovi.

    Čaká na spracovanie zobrazí nové čísla, ktoré boli objednané. Po poskytnutí čísel sa zobrazia pod Nepriradený alebo pridelených, podľa toho, či ich zákazník pridelil ľuďom.