Før du starter

For importforespørsler vises numre umiddelbart under Venter. Kunden kan tilordne disse overførte numrene til personer, men numrene kan bare brukes etter at de er overført. PSTN-tjenesteleverandøren kontakter kunden for å bekrefte en dato for å fullføre importforespørselen.

1

Fra partnervisningen i https://admin.webex.com går du til Kunde og klikker på en kunde.

2

Utfør ett av følgende trinn etter behov:

  • Klikk på PSTN-ordre og importer for å se mer detaljert informasjon om nummerets bestillingsstatus.

    Du kan klikke bestemte bestillingsnumre for å vise statusen (pågår, vellykket eller mislykket) og søke i telefonnumre som er inkludert i bestillingen.

  • Klikk på Telefonnumre for å se hvor mange telefonnumre som er knyttet til kunden.

    Venter viser de nye numrene som ble bestilt. Når numrene er klargjort, vises de under Ikke tilordnet eller Tilordnet, avhengig av om kunden tilordnet dem til personer.