לפני שתתחיל

עבור בקשות ייבוא, מספרים מופיעים מיד תחת 'ממתינים. הלקוח שלך יכול להקצות מספרים שעברו ניוד אלה לאנשים, אך המספרים ניתנים לשימוש רק לאחר הניוד. ספק שירות PSTN יצור קשר עם הלקוח שלך כדי לאשר תאריך להשלמת בקשת הייבוא.

1

מתצוגת השותף ב-https://admin.webex.com, עבור אל הלקוח ולחץ על לקוח.

2

בצע אחד מהצעדים הבאים, על פי הצורך:

  • לחץ על הזמנות PSTN & ייבוא כדי לראות מידע מפורט יותר אודות מצב הזמנת המספרים.

    באפשרותך ללחוץ על מספרי הזמנה ספציפיים כדי להציג את המצב (בביצוע, מוצלח או נכשל), ולחפש מספרי טלפון הכלולים בהזמנה.

  • לחץ על מספרי טלפון כדי לראות כמה מספרי טלפון משויכים ללקוח.

    בהמתנה מראה לך את המספרים החדשים שהוזמנו. לאחר שהמספרים מוקצים, הם מופיעים תחת 'לא מוקצים' או 'מוקצים, תלוי אם הלקוח הקצה אותם לאנשים.