Innan du börjar

För import förfrågningar visas numren omedelbart under pågående. Din kund kan tilldela dessa port nummer till personer men numren kan endast användas när de har hamnat. PSTN-tjänsteleverantör kommer att kontakta din kund för att bekräfta ett datum för att slutföra import kravet.

1

Från partner-vyns https://admin.webex.com, gå till kund och klicka på en kund.

2

Utför något av följande steg efter behov:

  • Klicka på PSTN-beställningar & import för att se mer detaljerad information om nummer ordnings status.

    Du kan klicka på specifika order nummer för att få status (pågående, lyckad eller misslyckad) och Sök efter telefonnummer som ingår i beställningen.

  • Klicka på telefonnummer för att se hur många telefonnummer som är knutna till kunden.

    Väntar visar dig de nya nummer som beställdes. När numren har etablerats visas de under ej tilldelade eller tilldelade, beroende på om kunden har tilldelat dem till personer.