Innan du börjar

För importförfrågningar visas nummer omedelbart under Väntande. Din kund kan tilldela dessa porterade nummer till personer, men numren är endast användbara efter att de har porterats. PSTN-tjänsteleverantören kommer att kontakta din kund för att bekräfta ett datum för att slutföra importbegäran.

1

Från partnervyn i https://admin.webex.com går du till Kund och klickar på en kund.

2

Utför något av följande steg vid behov:

  • Klicka på PSTN-beställningar och importer för att se mer detaljerad information om nummerorderstatus.

    Du kan klicka på specifika beställningsnummer för att visa statusen (pågående, lyckad eller misslyckad) och söka efter telefonnummer som ingår i beställningen.

  • Klicka på Telefonnummer för att se hur många telefonnummer som är associerade med kunden.

    I väntan visar du de nya numren som beställdes. När numren har etablerats visas de under Ej tilldelade eller Tilldelade, beroende på om kunden har tilldelat dem till personer.