Voordat u begint

Voor import verzoeken worden nummers onmiddellijk weer gegeven in behandeling. Uw klant kan deze gepoortde nummers toewijzen aan personen, maar de nummers zijn alleen bruikbaar nadat ze zijn gepoortd. De PSTN-service provider neemt contact op met uw klant om een datum te bevestigen om het import verzoek te volt ooien.

1

Ga vanuit de partner weergave in naar https://admin.webex.com klant en klik op een klant.

2

Voer indien nodig een van de volgende stappen uit:

  • Klik op PSTN-orders & Imports voor meer gedetailleerde informatie over de status van de nummer bestelling.

    U kunt op bepaalde bestel nummers klikken om de status (actief, geslaagd of mislukt) weer te geven en telefoon nummers in de volg orde te zoeken.

  • Klik op telefoonnummers om te zien hoeveel telefoon nummers aan de klant zijn gekoppeld.

    In behandeling worden de nieuwe nummers weer gegeven die zijn besteld. Nadat de nummers zijn ingericht, worden ze weer gegeven onder niet -toegewezen of toegewezen, afhankelijk van of de klant hen aan personen heeft toegewezen.