Voordat u begint

Voor importaanvragen worden nummers onmiddellijk weergegeven onder In behandeling. Uw klant kan deze overgedragen nummers toewijzen aan personen, maar de nummers zijn alleen bruikbaar nadat ze zijn overgedragen. De PSTN-serviceprovider neemt contact op met uw klant om een datum te bevestigen om het importverzoek te voltooien.

1

Ga vanuit de partnerweergave in https://admin.webex.com naar Klant en klik op een klant.

2

Voer indien nodig een van de volgende stappen uit:

  • Klik op PSTN-bestellingen en -invoer voor meer gedetailleerde informatie over de status van de nummerbestelling.

    U kunt op specifieke bestelnummers klikken om de status weer te geven (bezig, geslaagd of mislukt) en telefoonnummers te zoeken die in de bestelling zijn opgenomen.

  • Klik op Telefoonnummers om te zien hoeveel telefoonnummers aan de klant zijn gekoppeld.

    In afwachting worden de nieuwe nummers weergegeven die zijn besteld. Nadat de nummers zijn ingericht, worden ze weergegeven onder Niet toegewezen of Toegewezen, afhankelijk van of de klant ze aan personen heeft toegewezen.