Cisco поддържа само настоящите версии на Apple Store на Cisco Jabber за iPhone и iPad. Предишните версии на Apple Store на Cisco Jabber за iPhone и iPad стават остарели, след като новата версия е налична. Дефектите, открити в някое от изданията на Cisco Jabber, се оценяват спрямо текущите версии.

Тази политика се прилага независимо от това дали Cisco Jabber за iPhone и iPad е изтеглен от Apple Store или от cisco.com.