Cisco acceptă doar versiunile actuale Apple Store ale Cisco Jabber pentru iPhone și iPad. Versiunile anterioare Apple Store ale Cisco Jabber pentru iPhone și iPad devin perimate odată ce noua versiune este disponibilă. Defectele găsite în oricare din versiunile Cisco Jabber sunt evaluate în comparație cu versiunile actuale.

Această politică se aplică indiferent dacă Cisco Jabber pentru iPhone și iPad a fost descărcat din Apple Store sau de la cisco.com.