Cisco podržava samo aktuelne Apple Store verzije Cisco Jabber-a za iPhone i iPad. Prethodne Apple Store verzije Cisco Jabber-a za iPhone i iPad postaju zastarele kada nova verzija bude dostupna. Nedostaci pronađeni u bilo kom izdanju Cisco Jabber-a procenjuju se u odnosu na trenutne verzije.

Ova politika se primenjuje bez obzira na to da li je Cisco Jabber za iPhone i iPad preuzet sa Apple Prodavnice ili sa cisco.com.