Cisco stöder bara aktuella Apple Store-versioner av Cisco Jabber för iPhone och iPad. Tidigare Apple Store-versioner av Cisco Jabber för iPhone och iPad blir föråldrade när den nya versionen är tillgänglig. Fel som finns i någon av Cisco Jabber-versionerna utvärderas mot aktuella versioner.

Den här policyn gäller oavsett om Cisco Jabber för iPhone och iPad har hämtats från Apple Store eller från cisco.com.