Отстраняване на проблеми при стартиране на приложението Webex на Windows 10

Отстраняване на проблеми при стартиране на приложения на Webex на Windows 10.

Не може да се стартира приложението Webex на Windows 10.

Не съм в състояние да стартирам приложението Webex на моя компютър.

"Първопричина":

Приложението Webex може да не стартира, ако не е инсталирано на следното място:

  • C:\Програмни файлове (x86)

За да разрешите този проблем:
  1. Деинсталирайте приложението Webex, след което рестартирайте компютъра.
  2. Изтрийтестартираната ' стартирана.dat' намира се в C:\Users\$user\AppData\Local\Programs\Cisco Spark
  3. Инсталирайте приложението Webex.
  4. Осигурете създаването на папката Cisco Spark в C:\Program Files (x86), след което направете едно от следните неща:
    • Ако папката Cisco Spark е създадена в C:\Program Files (x86), стартирайте приложението Cisco Spark.
    • Ако папката Cisco Spark не е създадена в C:\Program Files (x86), преместете папката от това е текущото местоположение на C:\Program Files (x86).
Забележка: Webex папката може да бъде намерена на следното място, ако не е създадена на правилно място:
  • C:\Потребители\%ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ%\AppData
Допълнителен ресурс:

Беше ли полезна тази статия?