Felsökning av startproblem för Webex-appen i Windows 10

Felsökning av Webex-appen Starta problem i Windows 10.

Det går inte att starta Webex-appen på Windows 10.

Jag kan inte starta Webex-appen på min dator.

Grundorsak:

Webex-appen kanske inte startas om den inte är installerad på följande plats:

  • C:\Programfiler (x86)

För att lösa detta problem:
  1. Avinstallera Webex-appen och starta sedan om datorn.
  2. Ta bort 'launched.dat ' som finns vidC:\Users\$user\AppData\Local\Program\Cisco Webex Teams
  3. Installera Webex-appen.
  4. Kontrollera att mappen Cisco Webex Teams är skapad i C:\Program Files (x86)och gör sedan något av följande:
    • Om mappen Cisco Webex Teams har skapats i C:\Program Files (x86)startar du Cisco Webex Teams programmet.
    • Om mappen Cisco Webex Teams inte har skapats i C:\Program Files (x86) flyttar du mappen från mappen till C:\Program Files (x86).
Obs! Webex-mappen kan finnas på följande plats, om den inte har skapats på korrekt plats:
  • C:\Användare\%USERPROFILE%\AppData
Ytterligare resurser:

Var den här artikeln användbar?