Стартиране и спиране на агента за отдалечен достъп

1

За да стартирате агента за отдалечен достъп, на отдалечения компютър изберете Старт > програми > Webexотдалечен достъп > агент за отдалечен достъп .

2

За да затворите агента за отдалечен достъп, направете следното:

  1. В лентата на задачите на отдалечения компютър щракнете с десния бутон върху иконата агент за отдалечен достъп след това изберете Затвори агент за отдалечен достъп.

  2. Изберете Да, за да потвърдите, че искате да затворите агента.

След като затворите агента за отдалечен достъп на отдалечен компютър, нямате достъп до компютъра дистанционно, докато не рестартирате агента.

Редактиране на предпочитания за агента за отдалечен достъп

Вие или клиентът посочи предпочитания за агента за отдалечен достъп при инсталиране на агента за отдалечен достъп с помощта на съветника за настройка. Вие или клиентът можете да промените някое от предпочитанията, ако на компютъра не е в ход сесия за отдалечен достъп.


Извършването на промени в настройките на агента за отдалечен достъп чрез администриране на сайта не се отнася за съществуващи инсталации. Деинсталирайте и преинсталирайте агента за отдалечен достъп, за да приложите всички промени.

1

В лентата на задачите на отдалечения компютър щракнете с десния бутон върху иконата агент за отдалечен достъп.

2

В менюто, което се появява, изберете Предпочитания.

3

Можете да редактирате опции от всеки от следните раздели:

  • Акаунт: Позволява ви да преименувате отдалечения компютър.

  • Опции: Позволява ви да включите или изключите опциите. Тези опции влязат в сила, след като получите достъп до компютъра дистанционно.

  • Достъп: Позволява ви да добавяте или премахвате Работния плот, или приложения, до които искате да получите достъп.

4

Изберете Прилагане, за да запазите промените си.

5

Изберете OK, за да затворите диалоговия прозорец.

Деинсталиране на агента за отдалечен достъп

Вие или клиент може да деинсталирате агента за отдалечен достъп от отдалечения компютър.

1

На отдалечения компютър изберете Старт > програми > Webex отдалечен достъп >Деинсталиранена агент за отдалечен достъп .

2

Изберете "Да", за да потвърдите действието си.

3

В диалоговия прозорец, който се появява, изберете Агент за отдалечен достъп , след което изберете Деинсталиране.

4

Изберете Готово.

5

Рестартирайте компютъра, за да завършите деинсталирането на агента за отдалечен достъп.