Pokretanje i zaustavljanje agenta za daljinski pristup

1

Da biste pokrenuli agent za daljinski pristup, na udaljenom računalu odaberite Pokreni > programe > Webex remote access > Remote Access Agent.

2

Da biste zatvorili agenta za daljinski pristup, učinite sljedeće:

  1. Na programskoj traci udaljenog računala desnom tipkom miša kliknite ikonu Agent za daljinski pristup, a zatim odaberite Zatvori agent za daljinski pristup.

  2. Odaberite Da da biste potvrdili da želite zatvoriti agenta.

Nakon što zatvorite agent za daljinski pristup na udaljenom računalu, ne možete daljinski pristupiti računalu dok ponovno ne pokrenete agenta.

Uređivanje preferenci za agenta za daljinski pristup

Vi ili klijent naveli ste preference agenta za daljinski pristup prilikom instalacije agenta za daljinski pristup pomoću čarobnjaka za postavljanje. Vi ili klijent možete promijeniti bilo koju od preferenci ako na računalu nije u tijeku sesija daljinskog pristupa.


Promjena postavki agenta za daljinski pristup putem administracije web-mjesta ne odnosi se na postojeće instalacije. Deinstalirajte i ponovno instalirajte agent za daljinski pristup da biste primijenili sve promjene.

1

Na programskoj traci udaljenog računala desnom tipkom miša kliknite ikonu Agent za daljinski pristup.

2

Na izborniku koji će se pojaviti odaberite Preference.

3

Mogućnosti uređivanja možete uređivati s bilo koje od sljedećih kartica:

  • Račun: Omogućuje preimenovanje udaljenog računala.

  • Mogućnosti: Omogućuje uključivanje i isključivanje mogućnosti. Te mogućnosti stupaju na snagu nakon što daljinski pristupite računalu.

  • Pristup: Omogućuje dodavanje ili uklanjanje radne površine ili aplikacija kojima želite pristupiti.

4

Odaberite Primijeni da biste spremili promjene.

5

Odaberite U redu da biste zatvorili dijaloški okvir.

Deinstalacija agenta za daljinski pristup

Vi ili klijent možete deinstalirati agenta za daljinski pristup s udaljenog računala.

1

Na udaljenom računalu odaberite Pokreni > programe > Webex daljinski pristup > Deinstaliraj agent za daljinski pristup.

2

Odaberite Da da biste potvrdili svoju akciju.

3

U dijaloškom okviru koji će se pojaviti odaberite Agent za daljinski pristup, a zatim Deinstaliraj.

4

Odaberite Završi.

5

Ponovo pokrenite računalo da biste dovršili deinstalaciju agenta za daljinski pristup.