Pokretanje i zaustavljanje agenta daljinskog pristupa

1

Da biste pokrenuli agenta za daljinski pristup, na udaljenom računaru izaberite stavku Start > Programi > Webex daljinski > daljinski pristup.

2

Da biste zatvorili agenta za daljinski pristup, uradite sledeće:

  1. Na traci zadataka udaljenog računara kliknite desnim tasterom miša na ikonu agenta daljinskog pristupa, a zatim izaberite stavku Zatvori agenta daljinskog pristupa.

  2. Kliknite na dugme "Da" da biste potvrdili da želite da zatvorite agenta.

Kada zatvorite agenta daljinskog pristupa na udaljenom računaru, ne možete daljinski pristupiti računaru dok ponovo ne pokrenete agenta.

Uredi željene postavke za agenta za daljinski pristup

Vi ili klijent ste naveli željene postavke za agenta daljinskog pristupa prilikom instaliranja agenta za daljinski pristup pomoću čarobnjaka za instalaciju. Vi ili klijent možete da promenite bilo koju od željenih opcija ako na računaru nije u toku sesija daljinskog pristupa.


Menjanje postavki agenta daljinskog pristupa pomoću administracije lokacije ne primenjuje se na postojeće instalacije. Deinstalirajte i ponovo instalirajte agenta daljinskog pristupa da biste primenili sve promene.

1

Na traci zadataka udaljenog računara kliknite desnim tasterom miša na ikonu agenta daljinskog pristupa.

2

U meniju koji će se pojaviti izaberite stavku Željene postavke.

3

Opcije možete da uređujete sa bilo koje od sledećih kartica:

  • Nalog: Dozvoljava vam da preimenujete udaljeni računar.

  • Opcije: Dozvoljava vam da uključite ili isključite opcije. Ove opcije stupaju na snagu kada daljinski pristupite računaru.

  • Pristup: Dozvoljava vam da dodate ili uklonite radnu površinu ili aplikacije kojima želite da pristupite.

4

Kliknite na dugme "Primeni" da biste sačuvali promene.

5

Kliknite na dugme "U redu" da biste zatvorili dijalog.

Deinstaliranje agenta za daljinski pristup

Vi ili klijent možete da deinstalirate agenta daljinskog pristupa sa udaljenog računara.

1

Na udaljenom računaru izaberite stavku Start > Programi > Webex daljinski > deinstalirajte agenta daljinskog pristupa.

2

Kliknite na dugme "Da" da biste potvrdili svoju radnju.

3

U dijalogu koji će se pojaviti izaberite agenta daljinskogpristupa , a zatim izaberite stavku Deinstaliraj.

4

Kliknite na dugme Završi.

5

Ponovo pokrenite računar da biste dovršili deinstalaciju agenta za daljinski pristup.