Uruchamianie i zatrzymywanie agenta dostępu zdalnego

1

Aby uruchomić Agenta dostępu zdalnego, na komputerze zdalnym wybierz opcję Uruchom programy > >Webex Remote Access > Agent dostępu zdalnego.

2

Aby zamknąć Agenta dostępu zdalnego, wykonaj następujące czynności:

  1. Na pasku zadań komputera zdalnego kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Agent dostępu zdalnego, a następnie wybierz polecenie Zamknij Agenta dostępu zdalnego.

  2. Wybierz opcję Tak, aby potwierdzić, że chcesz zamknąć agenta.

Po zamknięciu Agenta dostępu zdalnego na komputerze zdalnym nie można uzyskać zdalnego dostępu do komputera, dopóki agent nie zostanie ponownie uruchomiony.

Edytowanie preferencji agenta dostępu zdalnego

Użytkownik lub klient określił preferencje agenta dostępu zdalnego podczas instalowania agenta dostępu zdalnego za pomocą kreatora instalacji. Użytkownik lub klient może zmienić dowolne preferencje, jeśli na komputerze nie jest w toku sesja dostępu zdalnego.


Wprowadzanie zmian w ustawieniach Agenta dostępu zdalnego za pośrednictwem administracji lokacją nie ma zastosowania do istniejących instalacji. Odinstaluj i ponownie zainstaluj Agenta dostępu zdalnego, aby zastosować wszelkie zmiany.

1

Na pasku zadań komputera zdalnego kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Agent dostępu zdalnego.

2

W wyświetlonym menu wybierz Preferencje.

3

Opcje można edytować na dowolnej z następujących kart:

  • Konto: Umożliwia zmianę nazwy komputera zdalnego.

  • Opcje: Umożliwia włączanie i wyłączanie opcji. Te opcje wchodzą w życie po zdalnym dostępie do komputera.

  • Dostęp: Umożliwia dodawanie lub usuwanie pulpitu lub aplikacji, do których chcesz uzyskać dostęp.

4

Wybierz pozycję Zastosuj, aby zapisać zmiany.

5

Wybierz przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

Odinstalowywanie agenta dostępu zdalnego

Użytkownik lub klient może odinstalować Agenta dostępu zdalnego z komputera zdalnego.

1

Na komputerze zdalnym wybierz pozycję Uruchom programy > >Webex Remote Access > Odinstaluj Agenta dostępu zdalnego.

2

Wybierz opcję Tak, aby potwierdzić swoje działanie.

3

W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz pozycję Agent dostępu zdalnego, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj .

4

Wybierz Zakończ.

5

Uruchom ponownie komputer, aby zakończyć odinstalowywanie Agenta dostępu zdalnego.