Starte og stoppe Remote Access-agenten

1

Hvis du vil starte Remote Access-agenten på den eksterne datamaskinen, velg Start > Programmer > Webex Remote Access > Remote Access-agent.

2

Gjør følgende for å lukke Remote Access-agenten:

  1. Høyreklikk på ikonet for Remote Access-agent på oppgavelinjen på den eksterne datamaskinen, og velg deretter Lukk Remote Access-agent.

  2. Velg Ja for å bekrefte at du vil lukke agenten.

Når du lukker Remote Access-agenten på en ekstern datamaskin, får du ikke tilgang til datamaskinen eksternt før du starter agenten på nytt.

Rediger innstillinger for Remote Access-agenten

Du eller kunden har angitt preferanser for Remote Access-agenten når du installerer Remote Access-agenten ved hjelp av konfigurasjonsveiviseren. Du eller kunden kan endre preferansene hvis det ikke pågår en Remote Access-økt på datamaskinen.


Hvis du gjør endringer i innstillingene for Remote Access-agenten via Nettstedsadministrasjon, gjelder de ikke for eksisterende installasjoner. Avinstaller og installer Remote Access-agenten på nytt for å ta i bruk eventuelle endringer.

1

Høyreklikk på ikonet Remote Access-agent på oppgavelinjen på den eksterne datamaskinen.

2

Velg Preferanser på menyen som vises.

3

Du kan redigere alternativer fra en av følgende faner:

  • Konto: Tillater deg å endre navn til den eksterne datamaskinen.

  • Alternativer: Tillater deg å aktivere eller deaktivere alternativene. Disse alternativene trer i kraft når du får tilgang til datamaskinen eksternt.

  • Tilgang: Tillater deg å legge til eller fjerne skrivebordet eller programmer du vil ha tilgang til.

4

Velg Bruk for å lagre endringene.

5

Velg OK for å lukke dialogboksen.

Avinstaller Remote Access-agenten

Du eller en kunde kan avinstallere Remote Access-agenten fra den eksterne datamaskinen.

1

Velg Start > Programmer > Webex Remote Access > Avinstaller Remote Access-agenten på den eksterne datamaskinen.

2

Velg Ja for å bekrefte handlingen.

3

Velg Remote Access-agent i dialogboksen som vises, og velg deretter Avinstaller.

4

Velg Fullfør.

5

Start datamaskinen på nytt for å fullføre avinstallasjonen av Remote Access-agent.