Starta och stoppa Remote Access-agenten

1

Starta Remote Access agent genom att välja Starta på fjärrdator. > Program > Webex Remote Access > Remote Access-agent.

2

För att stänga Remote Access-agenten gör du följande:

  1. I fjärrdatorns aktivitetsfält högerklickar du på ikonen för Remote Access-agenten och väljer sedan Stäng Remote Access-agent.

  2. Välj Ja för att bekräfta att du vill stänga agenten.

När du väl har stängt Remote Access-agenten på en fjärrdator kan du inte komma åt fjärrdatorn innan du har startat om agenten.

Redigera inställningar för Remote Access-agenten

Dina eller kundens specifika inställningar för Remote Access-agenten vid installationen av Remote Access-agenten med installationsguiden. Du eller kunden kan ändra alla inställningar så länge som det inte finns någon pågående Remote Access-session på datorn.


Ändringar av Remote Access agent inställningar via webbplatsalternativ gäller inte för befintliga installationer. Avinstallera och ominstallera Remote Access-agenten för att tillämpa ändringarna.

1

I fjärrdatorns aktivitetsfält högerklickar du på ikonen för Remote Access-agenten.

2

På menyn som visas väljer du Inställningar.

3

Du kan redigera alternativen från någon av följande flikar:

  • Konto: Låter dig byta namn på fjärrdatorn.

  • Alternativ: Låter dig slå på och av alternativen. Dessa alternativ börjar gälla när du fjärransluter till datorn.

  • Åtkomst: Låter dig lägga till eller ta bort skrivbordet eller programmen som du vill ha åtkomst till.

4

Välj Tillämpa för att spara dina ändringar.

5

Välj OK för att stänga dialogrutan.

Avinstallera Remote Access-agenten

Du eller en kund kan avinstallera Remote Access-agenten från fjärrdatorn.

1

På fjärrdator väljer du starta > Program > Webex Remote Access > Avinstallera Remote Access agent.

2

Välj Ja för att bekräfta din åtgärd.

3

I dialogrutan som visas väljer du Remote Access-agent och sedan Avinstallera.

4

Välj Slutför.

5

Starta om datorn för att slutföra avinstallationen av Remote Access-agenten.