Spuštění a zastavení agenta vzdáleného přístupu

1

Chcete-li spustit agenta vzdáleného přístupu, vyberte ve vzdáleném počítači možnost Spustitprogramy > > agenta vzdáleného přístupu Webex > vzdáleného přístupu.

2

Chcete-li agenta vzdáleného přístupu zavřít, udělejte toto:

  1. Na hlavním panelu vzdáleného počítače klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Agent vzdáleného přístupu a vyberte Zavřít agenta vzdáleného přístupu.

  2. Výběrem možnosti Ano potvrďte, že chcete agenta zavřít.

Jakmile zavřete agenta vzdáleného přístupu ve vzdáleném počítači, nebudete mít vzdálený přístup k počítači, dokud agenta nerestartujete.

Upravit předvolby pro agenta vzdáleného přístupu

Vy nebo zákazník jste zadali předvolby agenta vzdáleného přístupu při instalaci agenta vzdáleného přístupu pomocí průvodce nastavením. Vy nebo zákazník můžete změnit některou z předvoleb, pokud v počítači neprobíhá žádná relace vzdáleného přístupu.


Provádění změn v nastavení agenta vzdáleného přístupu prostřednictvím správy webu se nevztahuje na stávající instalace. Odinstalujte a znovu nainstalujte Agenta vzdáleného přístupu, abyste mohli použít všechny změny.

1

Na hlavním panelu vzdáleného počítače klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Agent vzdáleného přístupu.

2

V nabídce, která se zobrazí, vyberte Předvolby.

3

Možnosti můžete upravovat z kterékoli z následujících karet:

  • Účet: Umožňuje přejmenovat vzdálený počítač.

  • Možnosti: Umožňuje zapnout nebo vypnout možnosti. Tyto možnosti se projeví po vzdáleném přístupu k počítači.

  • Přístup: Umožňuje přidat nebo odebrat plochu nebo aplikace, ke kterým chcete získat přístup.

4

Chcete-li změny uložit, vyberte Použít.

5

Kliknutím na OK zavřete dialogové okno.

Odinstalace agenta vzdáleného přístupu

Vy nebo zákazník můžete odinstalovat agenta vzdáleného přístupu ze vzdáleného počítače.

1

Ve vzdáleném počítači vyberte Spustitprogramy > > Webex Remote Access > Odinstalovatagenta vzdáleného přístupu.

2

Chcete-li akci potvrdit, vyberte Ano.

3

V dialogovém okně, které se zobrazí, vyberte Agent vzdáleného přístupua pak vyberte Odinstalovat .

4

Vyberte Dokončit.

5

Restartujte počítač a dokončete odinstalaci agenta vzdáleného přístupu.