1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Потребители и изберете потребителя, който искате да редактирате.

2

Отидете на повикване > разширени настройки за повикване > повикване прихващане.

3

Превключване на бутона, за да промените настройките за потребителя.

4

Под Входящи повикванияизберете Разрешаване на всички входящи повиквания или Прихващане на всички входящи повиквания.

5

Ако изберете Прихващане на всички входящи обаждания, настройте функциите, от които се нуждаете:

  • За да изпратите повиквания на потребителите към гласова поща, поставете отметка в квадратчето Изпрати всички обаждания до гласовата поща.

  • При избора на Обявиизберете поздрава по подразбиране или качете персонализиран аудио поздрав от падащото меню и след това щракнете върху Качване на файл.

6

Под Съобщения за телефонен номеризберете от следните опции и въведете номера, който отново насочва:

  • Възпроизвеждане на нови съобщения за номера– това е номерът, който ще бъде обявен на повикващия като новия номер за повикване.
  • Прехвърляне на '0' към този телефонен номер– повикващият се прехвърля на номера, въведен при натискане на 0.

 

Ако и двете от тези опции са проверени, е възможно да въведете два различни номера за всяка опция, но това ще доведе до подвеждащо съобщение за обявяване. Ако например обявите за Възпроизвеждане на нови номера са зададени на 1111 и прехвърлянето на '0' към този телефонен номер на 2222, обаждащите се ще чуят съобщението "Номерът, до който се опитвате да достигнете, е извън експлоатация. Новият номер е 1111. Натиснете 0 сега, ако желанието ви да бъде прехвърлено на новото място." В този случай натискането на '0' ще изпрати обаждащите се на 2222, а не на 1111.

7

За Изходящи повикванияизберете от следното:

  • Прихващайте всички изходящи обаждания– когато потребителят опита изходящо обаждане, той ще чуе съобщение, което им казва, че линията им е извън експлоатация.
  • Разрешаване само на локални изходящи обаждания – на потребителя ще бъде разрешено да извършва обаждания само в рамките налокалния си код на област.
  • Прехвърляне на прихваната повиквания към телефонен номер– всяко изходящо обаждане, което прихваналият потребител извършва, се прехвърля на определен номер.
8

Кликнете върху Запазване, за да потвърдите промените си.