1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere og velger brukeren du vil redigere.

2

Gå til AnropSamtaler > Avanserte anropsinnstillingersamtaleinnstillinger > AnropsoppfangingSamtaleoppfangingavlytting.

3

Veksle knappen for å endre innstillingene for brukeren.

4

Under Innkommende anrop velger du Tillat alle innkommende anrop eller Avbryt alle innkommende anrop.

5

Hvis du velger Avbryt alle innkommende anrop, konfigurerer du funksjonene du trenger:

  • Hvis du vil sende brukeranrop til telefonsvareren, merker du av i avmerkingsboksen Send alle anrop til talepost.

  • Når du velger Kunngjøringer, velger du standardhilsenen eller laster opp en egendefinert lydhilsen fra rullegardinmenyen, og deretter klikker du på Last opp fil.

6

Under Telefonnummerkunngjøringer velger du blant følgende alternativer, og angir nummerets omdirigeringer:

  • Spill av kunngjøringer om nytt nummer – dette er nummeret som vil bli kunngjort til oppringeren som det nye nummeret som skal ringes.
  • Overfør på «0» til dette telefonnummeret – oppringeren overføres til nummeret som angis når det trykkes på 0.

 

Hvis begge disse alternativene er merket av, er det mulig å angi to forskjellige numre for hvert alternativ, men dette vil resultere i en villedende kunngjøringsmelding. Hvis for eksempel Spill av kunngjøringer om nytt nummer er satt til 1111 og Overfør på «0» til dette telefonnummeret til 2222, vil innringere høre meldingen «Nummeret du prøver å nå, er ute av drift. Det nye nummeret er 1111. Trykk på 0 nå hvis du ønsker å bli overført til den nye plasseringen.» I dette tilfellet vil det å trykke på «0» sende innringere til 2222 i stedet for 1111.

7

For Utgående anrop velger du blant følgende:

  • Avbryt alle utgående anrop– når brukeren prøver et utgående anrop, vil de høre en melding om at linjen deres er ute av drift.
  • Tillat bare lokale utgående anrop – brukeren kan bare foreta anrop innenfor sitt lokale område (retningsnummer).
  • Overfør avbrutte samtaler til et telefonnummer – alle utgående anrop som den avbrutte brukeren foretar, overføres til et angitt nummer.
8

Klikk på Lagre for å bekrefte endringene.