1

Iz prikaza klijenta u programu https://admin.webex.comIzaberite korisnika kojeg želite da uredite.

2

Idite na poziv > više opcija za postavke poziva > pozovite presretač.

3

Prebacite dugme da biste promenili postavke za korisnika.

4

U okviru Dolazni poziviodaberite opciju Dozvoli sve dolazne pozive ili Presretni sve dolazne pozive.

5

Ako odaberete opciju "Presretni sve dolaznepozive", podesite potrebne funkcije:

  • Da biste korisnicima slali pozive na govornu poštu, proverite izbor u polju za potvrdu Pošalji sve pozive govornoj pošti.

  • Kada birate obaveštenja, izaberite podrazumevani pozdrav ili otpremite prilagođeni audio pozdrav sa padajuće liste, a zatim kliknite na dugme Otpremi datoteku.

6

U okviru Objave telefonskogbroja odaberite jednu od sledećih opcija i unesite preusmeravanja brojeva:

  • Reprodukujte nove najavebrojeva – Ovo je broj koji je pozivaoniku najavljen kao novi broj koji treba pozvati.
  • Prenos na '0' na ovaj broj telefona– Pozivalac se prenosi na broj koji je unet kada se pritisne 0.

 

Ako su obe ove opcije proverene, moguće je uneti dva različita broja za svaku opciju, ali to će rezultirati obmanjujućom porukom o najavi. Na primer, ako su obaveštenja o novom broju "Reprodukuj" postavljena na 1111 , a prenos na '0' na ovaj broj telefona na 2222, pozivaoci čuju poruku "Broj koji pokušavate da dobijete je van tehnologije. Novi broj je 1111. Pritisnite 0 sada ako želite da budete prebačeni na novu lokaciju." U ovom slučaju, pritiskom na '0' će se pozivaoci poslati na 2222 umesto na 1111.

7

Za odlazne poziveodaberite neki od sledećih opcija:

  • Presretnitesve odlazne pozive – Kada korisnik pokuša odlazni poziv, oni čuju poruku da je ova linija van usluge.
  • Dozvoli samo nacionalne odlaznepozive – korisniku je dozvoljeno da telefonira samo na nacionalne pozive.
  • Prenesi presretnute pozive na telefonskibroj – Svaki odlazni poziv koji presretnuti korisnik prenese na određeni broj.
8

Kliknite na dugme "Sačuvaj" da biste potvrdili promene.