1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite korisnika kojeg želite da uredite.

2

Posetite lokaciju Pozivanje > više opcija za postavke poziva > pozovite presretač.

3

Prebacite dugme da biste promenili postavke za korisnika.

4

U okviru Dolaznipozivi odaberite opciju Dozvoli sve dolazne pozive ili Presretni sve dolazne pozive.

5

Ako odaberete opciju "Presretni sve dolaznepozive", podesite potrebne funkcije:

  • Da biste korisnicima slali pozive na govornu poštu, proverite izbor u polju za potvrdu Pošalji sve pozive govornoj pošti.

  • Kada birate obaveštenja, izaberite podrazumevani pozdrav ili otpremite prilagođeni audio pozdrav iz padajuće menija, a zatim izaberite stavku Otpremi datoteku.

6

U okviru Objavetelefonskog broja odaberite jednu od sledećih opcija i unesite broj ponovo na direktne strane:

  • Reprodukujte nove najavebrojeva – ovo je broj koji će biti saopšten pozivaocima kao novi broj koji treba pozvati.
  • Prenos na '0' na ovaj brojtelefona – pozivalac se prenosi na broj koji je unet kada se pritisne 0.

 

Ako su obe ove opcije proverene, moguće je uneti dva različita broja za svaku opciju, ali to će rezultirati obmanjujućom porukom o najavi. Na primer, ako su obaveštenja o broju reprodukcije postavljena na 1111, a prenos na '0' na ovaj broj telefona na 2222, pozivaoci će čuti poruku "Broj koji pokušavate da dobijete je van tehnologije. Novi broj je 1111. Pritisnite 0 sada ako želite da budete prebačeni na novu lokaciju." U ovom slučaju, pritiskom na '0' će se pozivaoci poslati na 2222 umesto na 1111.

7

Za odlaznepozive odaberite neki od sledećih opcija:

  • Presretnitesve odlazne pozive – kada korisnik pokuša odlazni poziv, čuće poruku koja im govori da njihova linija nije u usluzi.
  • Dozvolite samo lokalneodlazne pozive – korisniku će biti dozvoljeno da telefonira samo u okviru lokalnog pozivnog broja.
  • Prenesi presretnute pozive natelefonski broj – svaki odlazni poziv koji presretnuti korisnik prenese na određeni broj.
8

Kliknite na dugme "Sačuvaj" da biste potvrdili promene.