1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till användare och väljer den användare som du vill redigera.

2

Gå till Samtal > avancerade samtalsinställningar och > avlyssning.

3

Växla knappen för att ändra användarens inställningar.

4

Under Inkommande samtalväljer du Tillåt alla inkommande samtal eller Avlyssna allainkommande samtal.

5

Om du väljer Intercept all incoming calls (Avlyssna allainkommande samtal) ställer du in de funktioner du behöver:

  • Om du vill skicka användare samtal till röstbrevlådan markerar du kryssrutan Skicka alla samtal till röstbrevlåda.

  • När du väljer Meddelanden , väljer du standardhälsningen eller överför en anpassad ljudhälsning från rullgardin ochklickar sedan på Ladda upp fil .

6

Under Meddelanden om telefonnummer väljer du följande alternativ och anger numret på annat sätt:

  • Spela upp nya nummermeddelanden – detta är det nummer som kommer att meddelas den som ringer somdet nya numret som ska ringas upp.
  • Överför "0" till det här telefonnumret – inringaren överförs till det nummersom angavs när 0 trycks.

 

Om båda dessa alternativ är markerade går det att ange två olika nummer för varje alternativ, men det leder till ett missvisande meddelande. Om spela upp nya nummermeddelanden är inställd på 1111 och överföring på "0" till det här telefonnumret är satt till 2222 kommer inringare att höra meddelandet "Numret du försöker nå är inte i bruk. Det nya numret är 1111. Tryck 0 nu om du vill överföras till den nya platsen." I detta fall skickas uppringare som trycker på '0' till 2222 i stället för 1111.

7

För utgåendesamtal väljer du från följande:

  • Avlyssna alla utgående samtal – när användaren försöker med utgående samtal kommer de att höra ett meddelande som säger att deraslinje inte är i bruk.
  • Tillåt endast lokalautgående samtal – användaren får endast ringa samtal inom sitt lokala områdeskod.
  • Överföring avlysade samtal till ett telefonnummer – alla utgående samtalden avlyssade användaren gör överförs till ett anvisat nummer.
8

Klicka på Spara för att bekräfta dina ändringar.