1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til brugere og vælge den bruger, du vil redigere.

2

Gå til Opkald > Avancerede opkaldsindstillinger for > opsnappe.

3

Slå knappen til/fra for at ændre indstillingerne for brugeren.

4

Under Indgående opkaldvælg Tillad alle indgående opkald ellerOpsnappe alle indgående opkald.

5

Hvis du vælger Opsnappe alle indgåendeopkald, skal du opsætte de funktioner, du skal bruge:

  • Hvis du vil sende brugere opkald til indtalt besked, skal du markere afkrydsningsfeltet Send alle opkald til indtalt besked.

  • Når du vælger Meddelelser, skal du vælge standardhilsenen eller overføre en brugertilpasset lydhilsen frarullemenuen og derefter klikke på Overfør fil.

6

Under Meddelelser om telefonnummer skal du vælge mellem følgende valgmuligheder og indtaste nummeretigen:

  • Afspil nye nummermeddelelser– dette er det nummer, som opkalderen vil få meddelelse om som det nye nummer, der skal ringes til.
  • Overfør "0" til dette telefonnummer — opkalderen overføres til det nummer, derindtastes, når 0 trykkes.

 

Hvis begge disse valgmuligheder er markerede, er det muligt at indtaste to forskellige numre for hver valgmulighed, men dette vil resultere i en misledende meddelelse. Hvis meddelelserne Afspil nyt nummer for eksempel er indstillet til 1111 og overførslen "0" til dette telefonnummer til 2222, vil opkaldere høre meddelelsen "Nummeret, du forsøger at kontakte, er utilgængeligt. Det nye nummer er 1111. Tryk på 0 nu, hvis du ønsker at blive overført til den nye placering." I dette tilfælde vil et tryk på '0' sende opkald til 2222 i stedet for 1111.

7

For udgåendeopkald skal du vælge mellem følgende:

  • Opsnappe alle udgående opkald —når brugeren forsøger en udgående opkald, vil de høre en meddelelse om, at dereslinje er ude af drift.
  • Tillad kun lokale udgåendeopkald – brugeren vil kun have tilladelse til at foretage opkald inden for deres lokale områdekode.
  • Overfør opsnappede opkald til et telefonnummer - udgående opkald som den opsnappede brugerforetager overføres til et angivet nummer.
8

Klik på Gem for at bekræfte dine ændringer.