1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživatelé a vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

2

Přejděte na Volání > Pokročilé nastavení hovorů > Zachycení hovorů .

3

Přepněte tlačítko a změňte nastavení pro uživatele.

4

V části Příchozí hovory zvolte Povolit všechny příchozí hovory nebo Zachytit všechny příchozí hovory.

5

Pokud zvolíte Zachytit všechny příchozí hovory ,nastavte potřebné funkce:

  • Chcete-li uživatelům posílat hovory do hlasové schránky, zaškrtněte políčko Odeslat všechna volání do hlasové schránky.

  • Při výběru Oznámení vyberte výchozí pozdrav nebonahrajte vlastní zvukový pozdrav z rozbalovací nabídky a potom klikněte na Nahrát soubor.

6

V části Oznámení o telefonním číslevyberte z následujících možností a zadejte číslo, které se znovu směruje:

  • Přehrávejte oznámení o nových číslech– toto je číslo, které bude volajícímu oznámeno jako nové číslo, na které chcete volat.
  • Přeneste na "0" na toto telefonní číslo– volající je převeden na číslo zadané při stisknutí 0.

 

Pokud jsou zaškrtnuty obě tyto možnosti, je možné zadat dvě různá čísla pro každou možnost, ale to bude mít za následek zavádějící zprávu oznámení. Pokud je například oznámení o novém čísle Přehrát nastavena na 1111 a přenos na "0" na toto telefonní číslo na 2222, volající uslyší zprávu "Číslo, které se pokoušíte oslovit, je mimo provoz. Nové číslo je 1111. Pokud si přejete být převedeni na nové místo, stiskněte nyní 0." V takovém případě stisknutím tlačítka "0" pošlete volající na číslo 2222 místo na 1111.

7

U odchozích volánívyberte následující:

  • Zachyťte všechna odchozí volání– když se uživatel pokusí o odchozí hovor, uslyší zprávu, že jejich linka je mimo provoz.
  • Povolit pouze místní odchozí hovory– uživatel bude moci volat pouze v rámci místního směrového čísla.
  • Přenos zachycených hovorů na telefonní číslo– jakýkoli odchozí hovor, který zachycený uživatel provede, je přenesen na určené číslo.
8

Kliknutím na Uložit potvrďte změny.