За да предотвратите заспиване на екрана по време на разговор или презентация, изключете автоматичните настройки в режим на готовност.

За да постигнете възможно най-добрата синхронизация на аудио и видео, проверете настройките на екрана:

  • Изберете настройката „Режим на игра“ или „Режим на компютър“, ако екранът е оборудван с нея. Тези настройки помагат за намаляване на времето за реакция и забавянето.

  • Изключете всички допълнителни ефекти за обработка на звук, тъй като тези ефекти могат да причинят несинхронизирано аудио и видео.