Isključite postavke automatskog pripravnosti da biste sprečili odlazak ekrana u stanje spavanja tokom poziva ili prezentacije.

Da biste postigli najbolju moguću sinhronizaciju audio i video zapisa, proverite postavke ekrana:

  • Odaberite postavku "Režim igre" ili "PC režim" ako je ekran opremljen njime. Ove postavke pomažu da se skrati vreme odziva i odlaganja.

  • Isključite sve dodatne efekte audio obrade, jer ovi efekti mogu da izazovu neinhronizovani audio i video zapis.