Preporučene postavke

Isključite postavke automatskog pripravnosti da biste sprečili odlazak ekrana u stanje spavanja tokom poziva ili prezentacije.

Da biste postigli najbolju moguću sinhronizaciju audio i video zapisa, proverite postavke ekrana:

  • Odaberite postavku "Režim igre" ili "PC režim" ako je ekran opremljen njime. Ove postavke pomažu da se skrati vreme odziva i odlaganja.

  • Isključite sve dodatne efekte audio obrade, jer ovi efekti mogu da izazovu neinhronizovani audio i video zapis.

Nema slike na ekranu

Ako na ekranu ne možete da vidite sliku sa uređaja serije "Soba", možete da proverite sledeće tačke da biste saznali u čemu je problem.

  • Uverite se da su kablovi povezani sa pravim portovima na monitoru i Sobnom uređaju.

  • Proverite da li ste izabrali ispravan unos na monitoru.

  • Proverite da li kabl radi sa drugom opremom.

  • Zamenite osumnjičeni kabl na drugi standardni kabl. Koristite onaj koji se nalazi u okviru specifikacija za tip kabla. Ako pokrenete kablove na granicama specifikacija dužine, isprobajte kabl koji je daleko u okviru specifikacija i nema priložene extendere, razdelnike ili konvertora. Zatim ponovo pokrenite svu opremu.

  • Proverite da li je drugi uređaj povezan sa istim unosom na ekranu ispravno prikazan.

  • Ako je moguće, povežite uređaj serije "Soba" sa drugim monitorom da biste proverili da li je problem u monitoru.