Da biste sprečili da ekran zaspi tokom poziva ili prezentacije, isključite automatska podešavanja pripravnosti.

Da biste postigli najbolju moguću sinhronizaciju zvuka i video zapisa, proverite podešavanja ekrana:

  • Izaberite ‘Game Mode’ ili ‘PC Mode’, ako je ekran opremljen sa njim. Ova podešavanja pomažu da se skrati vreme odziva i kašnjenje.

  • Isključite sve dodatne efekte obrade zvuka, jer ti efekti mogu izazvati nesinhronizovani zvuk i video.