Om du vill förhindra att skärmen går till viloläge under ett samtal eller en presentation stänger du av de automatiska vänteläget-inställningarna.

Kontrollera skärminställningarna för att uppnå bästa möjliga synkronisering av ljud och video:

  • Välj spelläge eller PC-läge om skärmen är utrustad med det. Dessa inställningar bidrar till att minska svarstiden och fördröjningen.

  • Stäng av eventuella ytterligare ljudbearbetningseffekter eftersom dessa effekter kan orsaka osynkroniserat ljud och video.