För att förhindra att skärmen går in i viloläge under ett samtal eller en presentation ska du slå av inställningen för automatiskt viloläge.

Kontrollera bildskärmsinställningarna för att uppnå bästa möjliga synkronisering mellan ljud och video:

  • Välj inställningen ”Game Mode” (Spelläge) eller ”PC Mode” (PC-läge) om skärmen har en sådan. Dessa inställningar bidrar till att reducera svarstid och fördröjning.

  • Slå av alla ytterligare effekter för ljudbearbetning eftersom de kan leda till att ljud och video synkroniseras dåligt.