Zalecane ustawienia

Aby podczas połączenia lub prezentacji ekran nie przechodził w tryb uśpienia, wyłącz ustawienia automatycznego czuwania.

Aby uzyskać najlepszą możliwą synchronizację dźwięku i obrazu wideo, sprawdź ustawienia ekranu:

  • Wybierz ustawienie „Tryb gry” lub „Tryb komputera”, jeśli ekran jest w to wyposażony. Ustawienia te pomagają skrócić czas reakcji i opóźnienia.

  • Wyłącz wszystkie dodatkowe efekty przetwarzania dźwięku, ponieważ mogą one powodować przesunięcia dźwięku względem obrazu wideo.

Brak obrazu na ekranie

Jeśli nie widzisz obrazu z urządzenia z serii Room na ekranie, możesz sprawdzić poniższe punkty, aby dowiedzieć się, na czym polega problem.

  • Upewnij się, że kable są podłączone do właściwych portów monitora i urządzenia pokojowego.

  • Sprawdź, czy w monitorze wybrano odpowiednie wejście.

  • Sprawdź, czy kable działają prawidłowo w innych urządzeniach.

  • Zamień kabel podejrzewany o niesprawne działanie na inny standardowy kabel. Użyj kabla zgodnego ze specyfikacją danego typu kabla. Jeśli używasz kabla o długości bliskiej maksymalnej zalecanej długości, spróbuj użyć kabla krótszego oraz bez dołączonych przedłużaczy, rozdzielaczy czy konwerterów. Następnie uruchom ponownie wszystkie urządzenia.

  • Sprawdź, czy inne urządzenie podłączone do tego samego wejścia na ekranie wyświetla się poprawnie.

  • Jeśli to możliwe, podłącz urządzenie z serii Room do innego monitora, aby sprawdzić, czy problem dotyczy monitora.