Aby podczas połączenia lub prezentacji ekran nie przechodził w tryb uśpienia, wyłącz ustawienia automatycznego czuwania.

Aby uzyskać najlepszą możliwą synchronizację dźwięku i obrazu wideo, sprawdź ustawienia ekranu:

  • Jeśli ekran ma taką funkcję, wybierz tzw. „tryb gier” lub „tryb komputerowy”. Te ustawienia pomagają skrócić czas odpowiedzi i zmniejszyć opóźnienia.

  • Wyłącz wszystkie dodatkowe efekty przetwarzania dźwięku, ponieważ mogą one powodować przesunięcia dźwięku względem obrazu wideo.