Vypněte automatický přechod do pohotovostního režimu, aby do něj obrazovka během hovoru a prezentace automaticky nepřecházela.

Nejlepší možné synchronizace zvuku a obrazu dosáhnete kontrolou nastavení obrazovky:

  • Zvolte možnost „Herní režim“ nebo „Režim PC“, pokud tyto možnosti obrazovka nabízí. Tato nastavení zkracují dobu odezvy a zpoždění.

  • Vypněte všechny ostatní efekty zpracování zvuku, protože mohou způsobovat nesynchronizovaný zvuk a obraz.