כדי למנוע מהמסך להירדם במהלך שיחה או מצגת, בטל את הגדרות ההמתנה האוטומטיות.

כדי להשיג את הסינכרון הטוב ביותר האפשרי של שמע ווידאו, בדוק את הגדרות המסך:

  • בחר בהגדרה ' מצב משחק ' או ' מצב מחשב ', אם המסך מצויד בו. הגדרות אלה עוזרות לצמצם את זמן התגובה וההשהיה.

  • כבה את כל אפקטי עיבוד שמע נוספים, כפי שאפקטים אלה עלולים לגרום לשמע ולווידאו שלא סונכרנו.