Anbefalte innstillinger

For å forhindre at skjermen går i dvale under en samtale eller en presentasjon, slå av automatisk standby-innstillinger.

For å oppnå best mulig synkronisering av lyd og video, sjekk skjermens innstillinger:

  • Velg innstillingen "Spillmodus" eller "PC-modus" hvis skjermen er utstyrt med det. Disse innstillingene bidrar til å redusere responstiden og forsinkelsen.

  • Slå av eventuelle ekstra lydbehandlingseffekter, da disse effektene kan forårsake usynkronisert lyd og video.

Ikke noe bilde på skjermen

Hvis du ikke kan se et bilde fra Room-serien din på skjermen, kan du sjekke følgende punkter for å finne ut hva problemet er.

  • Pass på at kablene er koblet til de riktige portene på skjermen og romenheten.

  • Sjekk at du har valgt riktig inngang på skjermen.

  • Sjekk at kabelen fungerer med annet utstyr.

  • Bytt den mistenkte kabelen til en annen standardkabel. Bruk en som er innenfor spesifikasjonene for kabeltypen. Hvis du kjører kabler med grensene for lengdespesifikasjonene, prøv en kabel som er godt innenfor spesifikasjonene og har ingen forlengere, splittere eller omformere tilkoblet. Start deretter alt utstyret på nytt.

  • Sjekk om en annen enhet koblet til samme inngang på skjermen vises riktig.

  • Hvis mulig, koble Room-serien til en annen skjerm for å sjekke om problemet er med skjermen.