Çağrı veya sunum sırasında ekranın uyku moduna geçirmesini önlemek için otomatik bekleme ayarlarını kapatın.

Ses ve video senkronizasyonu elde etmek için ekranın ayarlarını kontrol edin:

  • Ekranda varsa "Oyun Modu" veya "BILGISAYAR Modu" ayarını seçin. Bu ayarlar, yanıt süresini ve gecikmeyi azaltmaya yardımcı olur.

  • Bu etkilerin ses ve video senkronize olamadan neden olduğu için diğer ek ses işleme efektlerini kapatın.