Осъществяване на видеоповикване

Cisco IP телефон 8845 и 8865 поддържат видеоповиквания, когато лицето, на което се обаждате, също има видеотелефон. Пръстенът на външната страна на камерата управлява обектива.


Видеообаждането между Webex Calling MPP устройства е ограничено до вътрешни разговори в рамките на собствената ви фирма. Тя включва обаждания до други хора в рамките на собствения ви сайт и към други местоположения.

1

Завъртете пръстена около камерата по посока на часовниковата стрелка, за да отворите обектива.

2

(По избор) Натиснете Self-view и преместете камерата нагоре и надолу, за да подобрите перспективата.

3

Осъществете повикването си.

Спиране на Вашето видео

Когато сте във видеоразговор, можете да затворите затвора, за да спрете видеопредаването.

Когато затворите обектива, лицето, с което говорите, вече няма да Ви вижда, но ще може да Ви чува.

1

Завъртете пръстена около камерата в обратна на часовниковата стрелка посока, за да затворите затвора. телефонът спира видеопредаването.

2

Завъртете пръстена около камерата по посока на часовниковата стрелка, за да отворите обектива. телефонът стартира видеопредаването.

Превключване между телефон и видеодисплей

Ако искате да видите работния плот на телефона си, докато се във видеоразговор, можете лесно да превключвате между видеото и работния плот. Когато скриете видеото, то се замъглява и се премества във фона.

1

Натиснете софтуерния бутон Списък на повикванията, за да скриете видеото.

2

Натиснете софтуерния бутон Показване на видео, за да покажете видеото.

Регулиране на позицията при картина в картината

Когато участвате във видеоразговор, можете да виждате едновременно входящото и изходящото видео, което е известно като картина в картината (PiP). Обикновено входящото видео се показва на целия екран, а видеото от камерата Ви излиза на малък вложен екран.

Когато функцията картина в картината (PiP) е включена, можете да местите вложената картина в различни квадранти на екрана. Можете също така да променяте изгледа, така че видеото от камерата да се показва на целия екран, а вложеният екран да показва входящото видео.

1

Натиснете PiP, за да преместите прозореца за картина в картината в обратна на часовниковата стрелка посока на екрана на телефона. Или използвайте пръстена за навигация, за да преместите прозореца за картина в картината.

2

(По избор) Натиснете Swap, за да превключвате между изгледа на цял екран и изгледа PiP.

Защита на видеоповикванията и информация за отстраняване на неизправности

Вашият администратор може да предприеме стъпки за защита на Вашите видеоразговори от проникване от страна на други хора извън компанията Ви. Ако видите иконата Защитено по време на видеоразговор, Вашият администратор е взел мерки за осигуряване на Вашата поверителност.

Когато сте във видеоразговор, видеото може да пропадне, ако има недостатъчна честотна лента на мрежата. Аудиото продължава, но видеото спира. Ако видеото Ви е необходимо, затворете, изчакайте няколко минути и започнете разговора отново. Свържете се със системния си администратор, ако честотната лента все още не е достатъчна.