Upućivanje videopoziva

Modeli Cisco IP telefona 8845 i 8865 podržavaju videopozive pod uvjetom da osoba koju zovete ima telefon koji podržava video. Prsten na vanjskom dijelu kamere upravlja zatvaračem.


Videopozivanje između Webex Calling MPP uređaja ograničeno je na interne pozive unutar vaše tvrtke. Ona uključuje pozive drugih unutar vlastite lokacije i na druge lokacije.

1

Okrećite prsten na kameri u smjeru kazaljke na satu kako biste otvorili zatvarač.

2

Neobavezno Pritisnite self-View i premjestiti fotoaparat gore i dolje kako bi poboljšali perspektivu.

3

Uputite poziv.

Zaustavljanje videozapisa

Za vrijeme video poziva možete zatvoriti blendu da biste zaustavili prijenos videozapisa.

Kada zatvorite blendu osoba s kojom razgovarate više vas neće vidjeti, ali će vas i dalje čuti.

1

Zakrenite prsten oko kamere u suprotnom smjeru od smjera kazaljki na satu da biste zatvorili blendu. Telefon zaustavlja prijenos videa.

2

Okrećite prsten na kameri u smjeru kazaljke na satu kako biste otvorili zatvarač. Telefon započinje prijenos videa.

Prebacivanje između zaslona telefona i videozapisa

Ako želite vidjeti radnu površinu telefona za vrijeme videopoziva, jednostavno možete zamijeniti video za radnu površinu i obratno. Kada sakrijete video, on će se zamagliti i pomaknuti u pozadinu.

1

Pritisnite funkcijsku tipku Popis poziva da biste sakrili videozapis.

2

Pritisnite funkcijsku tipku Prikaz videa da biste prikazali videozapis.

Prilagodba položaja slike-u-slici (PiP)

Tijekom videopoziva, istovremeno možete vidjeti i ulazni i izlazni video (tzv. funkcija slika u slici (PiP)). Obično je dolazni video prikazan na cijelom zaslonu, a mali umetnuti zaslon prikazuje video s vaše kamere.

Kada je uključena funkcija PiP, moći ćete pomaknuti umetnutu sliku u neki drugi kvadrant zaslona. Osim toga, možete promijeniti prikaz tako da se preko cijelog zaslona prikazuje video s vaše kamere, a na umetnutom zaslonu dolazni video.

1

Pritisnite tipku Pip Kako biste premjestili prozor PiP obrnuto oko zaslona telefona. Ili se pomoću navigacijskog kruga pomičite gore i dolje po LCD-u telefona.

2

Neobavezno Pritisnite swap za prebacivanje između cijelog zaslona pogled i Pip pogled.

Sigurnost videopoziva i informacije o otklanjanju poteškoća

Administrator može poduzeti određene radnje u cilju zaštite videopoziva od neovlaštenog pristupa osoba koje nisu zaposlenici tvrtke. Ako tijekom poziva vidite ikonu Sigurno, administrator je poduzeo korake u cilju zaštite privatnosti.

Videopoziv može imati probleme u prijenosu zbog nedovoljne pojasne širine mreže. U tom se slučaju zvuk nastavlja prenositi dok se video zaustavlja. Ako vam je video potreban, prekinite vezu, pričekajte nekoliko minuta i ponovno pokrenite poziv. Ako i dalje nema dovoljno pojasne širine, obratite se administratoru.