Obavite video poziv

Uređaji Cisco IP telefoni 8845 i 8865 podržavaju video-pozive ukoliko osoba koju pozivate takođe ima video-telefon. Prsten sa spoljne strane kamere služi za kontrolisanje blende.


Video pozivi između Webex Calling MPP uređaja je ograničeno na interne pozive u okviru vaše kompanije. Uključeni su pozivi za ostale u okviru vaše lokacije i na druge lokacije.

1

Da biste otvorili blendu, prsten oko kamere okrenite u smeru kretanja kazaljke.

2

(Opcionalno) Pritisnite samo-prikaz i pomerite kameru gore-dole da biste poboljšali perspektivu.

3

Uputite poziv.

Zaustavljanje video zapisa

Kada ste na video pozivu, možete da zatvorite roletne da biste zaustavili video prenos.

Kada zatvorite roletne, osoba sa kojom razgovarate vas neće videti, ali će i dalje moći da vas čuje.

1

Okrenite prsten oko kamere u smeru suprotnom od kazaljke na satu da biste zatvorili roletnu. Telefon zaustavlja video prenos.

2

Da biste otvorili blendu, prsten oko kamere okrenite u smeru kretanja kazaljke. Telefon započinje video prenos.

Prebacivanje između telefonskog i video ekrana

Ako u toku video-poziva želite da vidite radnu površinu telefona, lako možete da se prebacujete iz video-poziva na radnu površinu i obratno. Kada sakrijete video-prikaz, on se zamućuje i prebacuje u pozadinu.

1

Pritisnite softkey liste poziva da biste sakrili video zapis.

2

Pritisnite " Prikaži video softkey" da biste ga prikaželi.

Podešavanje položaja slike u slici (PIP)

U toku video-poziva možete istovremeno da vidite dolazni i odlazni video-signal, i ta funkcija je poznata kao Slika u slici (Picture-in-Picture, PiP). Obično se preko celog ekrana prikazuje dolazni video-signal, dok se na umetnutom ekranu prikazuje video-signal sa vaše kamere.

Kada je funkcija PiP uključena, možete da pomerite umetnutu sliku u neki drugi kvadrant na ekranu. Takođe, možete da promenite pregled tako da se video-signal sa kamere prikazuje preko celog ekrana, a dolazni video-signal na umetnutim ekranima.

1

Pritisnite taster PiP Da biste premestili PiP prozor u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu oko ekrana telefona. Ili koristite prsten za navigaciju da biste premestili PiP prozor.

2

(Opcionalno) Pritisnite taster Swap da biste se prebacili između prikaza celog ekrana i PiP prikaza.

Bezbednost video poziva i informacije o rešavanju problema

Administrator može da preduzme korake kako bi video-pozive zaštitio od neovlašćenog pristupa. Ako se u toku video-poziva prikaže ikona Bezbedno, administrator je preduzeo korake kako bi zaštitio privatnost.

Kada se nalazite u video pozivu, video zapis može da ne uspe ako nema dovoljno propusnog opsega mreže. Emitovanje audio-signala će se nastaviti, dok će se emitovanje video-signala obustaviti. Ako vam je neophodan video-signal, spustite slušalicu, sačekajte nekoliko minuta i ponovo pokrenite video-poziv. Ako je propusni opseg i dalje nedovoljan, obratite se administratoru.