ביצוע שיחת וידאו

טלפוני Cisco IP מדגמי 8845 ו-8865 תומכים בשיחות וידאו כל עוד גם לאדם שאליו אתה מתקשר יש טלפון וידאו. הטבעת בצד החיצוני של המצלמה שולטת בצמצם.


שיחות וידאו בין מכשירי MPP של Webex Calling מוגבלת לשיחות פנימיות בתוך החברה שלך. זה כולל שיחות לאחרים בתוך האתר שלך ולמיקומים אחרים.

1

סובב את הטבעת מסביב למצלמה בכיוון השעון כדי לפתוח את הצמצם.

2

(אופציונלי) לחץ על תצוגה עצמית והזז את המצלמה למעלה ולמטה כדי לשפר את הפרספקטיבה.

3

בצע את השיחה.

עצור את הסרטון שלך

כאשר אתה נמצא בשיחת וידאו פעילה, באפשרותך לסגור את הצמצם כדי להפסיק את שידור הווידאו.

לאחר סגירת הצמצם, הצד שאיתו אתה מדבר לא יראה אותך, אך עדיין יוכל לשמוע אותך.

1

סובב את הטבעת מסביב למצלמה נגד כיוון השעון כדי לסגור את הצמצם. הטלפון מפסיק לשדר וידאו.

2

סובב את הטבעת מסביב למצלמה בכיוון השעון כדי לפתוח את הצמצם. הטלפון מתחיל לשדר וידאו.

מעבר בין טלפון להצגת וידאו

אם עליך לראות את שולחן העבודה של הטלפון בזמן שאתה נמצא בשיחת וידאו, תוכל להחליף בקלות בין הוידאו לשולחן העבודה. כאשר תסתיר את הווידאו, הוא יטושטש ויעבור לרקע.

1

לחץ על מקש מהיר רשימת שיחות כדי להסתיר את הווידאו.

2

לחץ על מקש מהיר הצג וידאו כדי להציג את הווידאו.

כוונן את מיקום תמונה-בתמונה (PiP).

כאשר אתה נמצא בשיחת וידאו, באפשרותך להציג את סרטון הווידאו הנכנס והיוצא בו-זמנית, מה שנקרא תמונה בתוך תמונה (PiP). בדרך כלל, הסרטון הנכנס מוצג במסך המלא, ומסך קטן המשובץ בתוכו מציג את הסרטון מהמצלמה.

כאשר PiP פועל, ניתן להעביר את התמונה המשובצת לרביע אחר במסך. כמו כן ניתן לשנות את התצוגה כך שהסרטון מהמצלמה מוצג במסך המלא, והמסך המשובץ מציג את הסרטון הנכנס.

1

לחץ על PiP כדי להזיז את חלון ה-PiP נגד כיוון השעון מסביב למסך הטלפון. לחלופין, השתמש בטבעת הניווט כדי להזיז את חלון ה-PiP.

2

(אופציונלי) הקש Swap כדי לעבור בין תצוגת המסך המלא לתצוגת PiP.

מידע על אבטחת שיחות וידאו ופתרון בעיות

מנהל המערכת יכול לנקוט צעדים להגנה על שיחות הווידאו שלך מפני שימוש לרעה על-ידי אנשים שאינם שייכים לארגון. אם תראה סמל אבטחה שמוצג במהלך שיחת וידאו, מנהל המערכת נקט צעדים כדי לשמור על פרטיותך.

כאשר אתה נמצא בשיחת וידאו, ייתכנו תקלות בווידאו אם לא קיים רוחב פס מספק. השמע ימשיך לפעול אך הווידאו יפסיק. אם הווידאו דרוש לך, נתק, המתן כמה דקות והתחל שוב את השיחה. אם עדיין אין לך מספיק רוחב פס, פנה אל מנהל המערכת.