Een videogesprek voeren

De Cisco IP-telefoons 8845 en 8865 ondersteunen videogesprekken als de persoon met wie u belt ook een videotelefoon heeft. Met de ring op de buitenkant van de camera kan de sluiter worden bediend.


Videogesprekken tussen Webex Calling MPP-apparaten zijn beperkt tot interne gesprekken binnen uw eigen bedrijf. Dit geldt onder andere voor gesprekken naar anderen binnen uw eigen locatie en naar andere locaties.

1

Draai de ring rond de camera rechtsom om de sluiter te openen.

2

(Optioneel) Druk op Zelfweergave en verplaats de camera naar boven en beneden om het perspectief te verbeteren.

3

Plaats het gesprek.

Uw video stoppen

Wanneer u op een videogesprek bent, kunt u de sluiter dichtdoen om te stoppen met de video-uitzending.

Wanneer u de sluiter dichtdoet, ziet de persoon met wie u in gesprek bent u niet, maar deze persoon kan u nog altijd horen.

1

Draai de ring rond de camera tegen de klok in om de sluiter te sluiten. De telefoon stopt de video-uitzending.

2

Draai de ring rond de camera rechtsom om de sluiter te openen. De telefoon start de video-uitzending.

Schakelen tussen telefoon en videoweergave

Als u het bureaublad van uw telefoon wilt bekijken terwijl u bezig bent met een videogesprek, kunt u eenvoudig schakelen tussen de video en het bureaublad. Als u de video verbergt, wordt deze wazig en naar de achtergrond verplaatst.

1

Druk op de schermtoets voor Gesprekkenlijst om de video te verbergen.

2

Druk op schermtoets Video weergeven om de video weer te geven.

De positie Picture-In-Picture (PiP) aanpassen

Tijdens een videogesprek kunt u tegelijkertijd uw binnenkomende en uitgaande video weergeven. Dit staat bekend als beeld-in-beeld (PiP, Picture-in-Picture). De binnenkomende video wordt normaal gesproken op het volledige scherm weergeven en de video van uw camera wordt in een klein kader op het scherm weergegeven.

Wanneer PiP is ingeschakeld, kunt u het kader naar een ander kwadrant van het scherm verplaatsen. U kunt ook de weergave wijzigen zodat uw cameravideo wordt weergegeven op het volledige scherm en de binnenkomende video wordt weergegeven in het kader.

1

Druk op Pip Om het PiP-venster linksom om het telefoonscherm te verplaatsen. Of gebruik de navigatiering het PiP-venster verplaatsen.

2

(Optioneel) Druk op Wisselen om te schakelen tussen de weergave op volledig scherm en de PiP-weergave.

Informatie over beveiliging van videogesprekken en informatie over het oplossen van problemen

Uw beheerder kan maatregelen treffen om uw videogesprekken te beveiligen tegen manipulatie door mensen van buiten uw bedrijf. Als het pictogram Veilig tijdens een videogesprek wordt weergegeven, heeft uw beheerder maatregel getroffen om uw privacy te bewaken.

Tijdens een videogesprek kan de video mislukken als er onvoldoende netwerkbandbreedte is. De audio gaat door, maar de video stopt. Als u de video wel nodig hebt, hangt u op, wacht u een paar minuten en start u het gesprek opnieuw. Als er nog steeds onvoldoende bandbreedte is, neemt u contact op met de beheerder.