Ringa ett videosamtal

Med Cisco IP-telefon 8845 och 8865 kan du ringa videosamtal förutsatt att personen du ringer till också har en videotelefon. Ringen utanför kameran styr avtryckaren.


Videosamtal mellan Webex Calling MPP-enheter är begränsat till interna samtal inom ditt eget företag. Här ingår samtal till andra på din egen plats och på andra platser.

1

Vrid ringen runt kameran medsols för att öppna avtryckaren.

2

(Valfritt) Tryck på Självbild och flytta kameran uppåt och nedåt för att förbättra perspektivet.

3

Ring samtalet.

Stoppa din video

När du befinner dig i ett videosamtal kan du stänga slutaren om du vill stoppa videosändningen.

När du stänger avtryckaren kommer personen du pratar med inte att se dig längre, men personen kan fortfarande höra dig.

1

Vrid ringen runt kameran motsols för att stänga avtryckaren. Telefonen avbryter videosändningen.

2

Vrid ringen runt kameran medsols för att öppna avtryckaren. Telefonen startar videosändningen.

Växla mellan telefon- och videovisning

Om du behöver se din telefons skrivbord när du är i ett videosamtal kan du enkelt växla mellan videon och skrivbordet. När du döljer videon blir den suddig och flyttas till bakgrunden.

1

Tryck på den programstyrda knappen Samtalslista för att dölja videon.

2

Tryck på den programstyrda knappen Visa video när du vill visa video.

Ändra placering av bild-i-bild (PiP)

När du är i ett videosamtal kan du visa din inkommande och utgående video på samma gång, vilket kallas Picture-in-Picture (PiP). Vanligtvis visas den inkommande videon i helskärm, och en liten ruta visar videon från din kamera.

När PiP är aktiverat kan du flytta den lilla rutan till en annan del av skärmen. Du kan även ändra vyn så att din kameras video visas i helskärm och den lilla rutan visar den inkommande videon.

1

Tryck på PiP För att flytta PiP-fönstret moturs runt telefonskärmen. Eller använd navigeringsringen för att flytta bild-i-bild-fönstret.

2

(Valfritt) Tryck på Växla för att växla mellan helskärmsvy och PiP-vy.

Säkerhet för videosamtal och information om felsökning

Administratören kan se till att dina videosamtal är skyddade från manipulering av personer utanför företaget. Om du ser att ikonen Säkert visas under ett videosamtal betyder det att administratören har sett till att skydda din sekretess.

När du har ett videosamtal kan det hända att samtalet misslyckas på grund av otillräcklig bandbredd på nätverket. Ljudet fortsätter men bilden avbryts. Om du behöver video lägger du på, väntar några minuter och startar samtalet igen. Om det fortfarande inte finns tillräckligt med bandbredd ska du kontakta administratören.