Foreta et videoanrop

Cisco IP-telefon 8845 og 8865 støtter videosamtaler så lenge personen du ringer også har en videotelefon. Ringen på utsiden av kameraet kontrollerer lukkeren.


Videooppringing mellom Webex Calling MPP-enheter er begrenset til interne anrop innenfor ditt eget firma. Den omfatter anrop til andre på ditt eget område og andre steder.

1

Vri ringen rundt kameraet med urviseren for å åpne lukkeren.

2

(Valgfritt) Trykk på Egenvisning og flytt kameraet opp og ned for å forbedre perspektivet.

3

Foreta anropet.

Stoppe videoen

Når du er i en videosamtale, kan du stenge lukkeren for å Stoppe videooverføringen.

Når du stenger lukkeren, kan ikke personen du snakker med, se deg, men de kan fortsatt høre deg.

1

Vri ringen rundt kameraet mot klokken for å stenge lukkeren. Telefonen stopper videooverføringen.

2

Vri ringen rundt kameraet med urviseren for å åpne lukkeren. Telefonen starter videooverføringen.

Veksle mellom telefon- og videovisning

Hvis du trenger å se telefonens skrivebord når du er i en videosamtale, kan du enkelt bytte mellom videoen og skrivebordet. Når du skjuler videoen blir den uskarp og flytter seg til bakgrunnen.

1

Trykk på Samtaleliste-funksjonstasten for å skjule videoen.

2

Trykk på Vis video-funksjonstasten for å vise videoen.

Justere bilde-i-bilde-posisjonen (PiP)

Når du er i en aktiv samtale, kan du se innkommende og utgående video samtidig, som er kjent som bilde-i-bilde (BiB). Vanligvis vil den innkommende videoen vises i fullskjerm og en liten skjerm inni den store skjermen vil vise videoen fra ditt kamera.

Når BiB er på, kan du flytte det lille bildet til en annen del av skjermen. Du kan også endre visningen slik at kameravideoen vises i fullskjerm og den lille skjermen viser innkommende video.

1

Trykk på PiP For å flytte PiP-vinduet mot klokkens retning rundt på telefonskjermen. Eller bruk navigasjonsringen til å flytte BiB-vinduet.

2

(Valgfritt) Trykk på Bytt for å veksle mellom fullskjermvisning og BiP-visning.

Informasjon om sikkerhet og feilsøking for videosamtaler

Systemansvarlig kan ta skritt for å beskytte videosamtalene dine fra å bli manipulert av personer utenfor selskapet ditt. Hvis du ser ikonet Sikker under en videosamtale, har systemansvarlig sørget for at du er beskyttet.

Når du er i en videosamtale, kan videoen mislykkes på grunn av utilstrekkelig nettverksbåndbredde. Lyden fortsetter, men videoen stopper. Hvis du må ha videoen, kan du legge på, vente noen minutter, og ringe igjen. Hvis det fortsatt er utilstrekkelig båndbredde, kan du kontakte systemansvarlig.