Uskutečnění videohovoru

S Cisco IP telefony 8845 a 8865 lze uskutečňovat videohovory, pokud má druhý účastník také videotelefon. Závěrka se ovládá kroužkem na vnějšku kamery.


Volání videa mezi zařízeními Webex Calling MPP je omezeno na interní hovory ve vaší společnosti. Zahrnuje hovory do jiných stránek na vašem webu a do jiných míst.

1

Otočením kroužku na kameře ve směru hodinových ručiček otevřete závěrku.

2

(Volitelné) Chcete-li upravit úhel pohledu, stiskněte tlačítko Autoportrét a posuňte kamerou nahoru nebo dolů.

3

Uskutečněte hovor.

Zastavení přenosu videa

Během videohovoru můžete zavřít závěrku kamery a zastavit odesílání obrazu z kamery.

Když zavřete závěrku, druhý účastník vás již neuvidí, bude vás však slyšet.

1

Otočením kroužku na kameře proti směru hodinových ručiček zavřete závěrku. Telefon přestane odesílat video.

2

Otočením kroužku na kameře ve směru hodinových ručiček otevřete závěrku. Telefon začne odesílat video.

Přepnutí mezi zobrazením telefonu a videa

Pokud chcete během videohovoru zobrazit plochu telefonu, můžete snadno přepnout mezi videem a plochou. Když skryjete video, zobrazí se rozmazaně a přesune do pozadí.

1

Stiskněte softwarové tlačítko Seznam hovorů, chcete-li video skrýt.

2

Stisknutím softwarového tlačítka Zobrazit video video zobrazíte.

Nastavení polohy obrazu v obraze

Během videohovoru můžete zobrazit současně příchozí i odchozí obraz (video). Tato funkce se nazývá „obraz v obraze“ (PiP). Příchozí obraz je obvykle zobrazen na celou obrazovku a obraz z vaší kamery je v malém okénku na obrazovce.

Když je aktivní funkce PiP, můžete okénko s videem přesunout do jiného kvadrantu obrazovky. Můžete také změnit zobrazení tak, že obraz z vaší kamery je zobrazen na celou obrazovku a vložené okénko zobrazuje příchozí obraz.

1

Stisknutím tlačítka funkce PiP přesunete okno funkce PiP proti směru hodinových ručiček po obrazovce telefonu. Anebo se můžete v okně funkce PiP posunovat pomocí navigačního kruhu.

2

(Volitelné) Stisknutím tlačítka Vyměnit můžete přepnout mezi zobrazením na celou obrazovku a zobrazením PiP.

Informace o zabezpečení videohovorů a řešení problémů

Správce systému může podniknout kroky k ochraně vašich videohovorů před napadením osobami mimo vaši společnost. Pokud se během videohovoru zobrazí ikona zabezpečení, znamená to, že správce systému podnikl kroky k zajištění vašeho soukromí.

Během videohovoru může dojít k jeho přerušení v důsledku nedostatečné šířky pásma sítě. Zvuk bude nadále k dispozici, ale video bude zastaveno. Požadujete-li video, zavěste, počkejte několik minut a znovu zahajte hovor. Pokud nadále nemáte dostatečnou šířku pásma, obraťte se na správce systému.