Foretag et videoopkald

Cisco IP-telefon 8845 og 8865 understøtter videoopkald, så længe den person, du ringer til, også har en videotelefon. Ringen uden på kameraet styrer lukkeren.


Videoopkald mellem Webex Calling MPP-enheder er begrænset til interne opkald i din egen virksomhed. Det omfatter opkald til andre på dit eget sted og til andre placeringer.

1

Drej ringen omkring kameraet med uret for at lukke lukkeren.

2

(Valgfrit) Tryk på Se dig selv, og bevæg kameraet op og ned for at forbedre perspektivet.

3

Foretag opkaldet.

Stop din video

Når du er i et videoopkald, kan du lukke lukkeren for at stoppe videotransmissionen.

Når du lukker lukkeren, kan den person, du taler med, ikke se dig, men personen kan stadig høre dig.

1

Drej ringen omkring kameraet mod uret for at lukke lukkeren. Telefonen stopper videotransmission.

2

Drej ringen omkring kameraet med uret for at lukke lukkeren. Telefonen starter videotransmission.

Skift mellem telefon og videoskærm

Hvis du har brug for at se telefonens skrivebord, mens du deltager i et videoopkald, kan du nemt skifte mellem videoopkaldet og skrivebordet. Når du skjuler videoopkaldet, nedtones og flyttes det til baggrunden.

1

Tryk på programtasten Opkaldsliste for at skjule videoen.

2

Tryk programtasten Vis video for at vise videoen.

Juster billed-i-billed-positionen (BiB)

Når du deltager i et videoopkald, kan du se indgående og udgående video samtidigt. Dette betegnes som billede-i-billede (BiB). Den indgående video vises normalt på hele skærmen, og på en lille indsat skærm vises videoen fra kameraet.

Når PiP er slået til, kan du flytte det indsatte billede til en anden kvadrant på skærmen. Du kan også ændre visningen, så kameraets video vises på hele skærmen, og den indgående video vises på den indsatte skærm.

1

Tryk på PiP For at flytte PiP-vinduet mod uret på telefonskærmen. Eller brug navigationsringen til at flytte PiP-vinduet.

2

(Valgfrit) Tryk på Skift for at skifte mellem fuldskærmsvisning og PiP-visning.

Videoopkaldssikkerhed og fejlfindingsoplysninger

Administratoren kan sørge for, at dine videoopkald beskyttes, så personer uden for virksomheden ikke kan opsnappe samtalen. Hvis du ser ikonet Sikker, mens du er i et videoopkald, har administratoren sørget for, at dit videoopkald er sikkert.

Når du deltager i et videoopkald, kan opkaldets videodel mislykkes, hvis der ikke er tilstrækkelig netværksbåndbredde. Lyden fortsætter, men videodelen stopper. Har du behov for videodelen, skal du lægge røret på, vente et par minutter og derefter foretage opkaldet igen. Kontakt administratoren, hvis du fortsat ikke har tilstrækkelig båndbredde.