Uskutočnenie videohovoru

Telefóny IP Cisco 8845 a 8865 podporujú videohovory, pokiaľ druhý účastník hovoru tiež disponuje videotelefónom. Krúžok na vonkajšej strane kamery ovláda uzávierku.


Videohovory medzi zariadeniami Webex Callingmi MPP sú obmedzené na interné hovory v rámci vašej spoločnosti. Zahŕňa hovory s ostatnými v rámci vášho pracoviska a na iné miesta.

1

Otočte krúžok okolo kamery proti smeru pohybu hodinových ručičiek a otvorte uzávierku.

2

(Voliteľné) Stlačte tlačidlo Vlastný náhľad a pohybom kamery nahor a nadol zlepšite perspektívu.

3

Uskutočnite váš hovor.

Zastavenie videa

Počas videohovoru môžete zatvoriť uzávierku, aby sa neodosielalo video.

Keď zatvoríte uzávierku, osoba, s ktorou hovoríte, vás už nebude vidieť, ale stále vás môže počuť.

1

Otočte krúžok okolo kamery proti smeru pohybu hodinových ručičiek a zatvorte uzávierku. Telefón zastaví odosielanie videa.

2

Otočte krúžok okolo kamery proti smeru pohybu hodinových ručičiek a otvorte uzávierku. Telefón spustí odosielanie videa.

Prepínanie medzi zobrazením telefónu a videa

Ak potrebujete počas videohovoru vidieť pracovnú plochu telefónu, môžete ľahko prepnúť medzi videom a pracovnou plochou. Keď skryjete video, rozostrí sa a presunie sa do pozadia.

1

Stlačte funkčné tlačidlo Zoznam hovorov, aby ste skryli video.

2

Ak chcete zobraziť video, stlačte funkčné tlačidlo Zobraziť video.

Úprava polohy obrazu v obraze (PiP)

Počas videohovoru môžete súčasne zobraziť prichádzajúce a odchádzajúce video. Táto funkcia je známa ako obraz v obraze (PiP). Obvykle sa prichádzajúce video zobrazí na celú obrazovku a malá vložená obrazovka zobrazuje video z vašej kamery.

Ak je zapnutá funkcia obraz v obraze (PiP), môžete presunúť vložený obraz do iného kvadrantu obrazovky. Môžete tiež zmeniť obraz tak, že video z vašej kamery sa zobrazuje na celú obrazovku a vložená obrazovka zobrazuje prichádzajúce video.

1

Stlačte kláves PiP Presuňte okno PiP proti smeru hodinových ručičiek okolo obrazovky telefónu. Alebo na presúvanie okna PiP použite navigačný kruh.

2

(Voliteľné) Stlačením tlačidla Vymeniť môžete prepínať medzi zobrazením na celú obrazovku a zobrazením PiP.

Zabezpečenie videohovorov a informácie o riešení problémov

Váš správca môže uplatniť opatrenia na ochranu vašich videohovorov pred zásahmi ľudí z mimopodnikového prostredia. Ak počas videohovoru uvidíte zobrazenú ikonu Zabezpečené, správca vykonal opatrenia na ochranu vášho súkromia.

Počas videohovoru môže dôjsť k zlyhaniu prenosu videa vinou nedostatočnej šírky sieťového pásma. Zvuk sa bude ďalej prenášať, ale video sa zastaví. Ak potrebujete video, zaveste, niekoľko minút počkajte a zavolajte znovu. Ak je šírka pásma stále nedostatočná, obráťte sa na správcu.