Nawiązywanie połączenia wideo

Telefony IP Cisco 8845 i 8865 obsługują połączenia wideo, jeśli rozmówca także dysponuje wideotelefonem. Pierścień na zewnątrz kamery pozwala kontrolować przysłonę.


Połączenia wideo między urządzeniami MPP Webex Calling są ograniczone do połączeń wewnętrznych w ramach własnej firmy. Obejmuje to połączenia z innymi osobami w obrębie własnej witryny i w innych lokalizacjach.

1

Obróć pierścień kamery w prawo, aby otworzyć przysłonę.

2

(Opcjonalnie) Naciśnij przycisk Własny widok, a następnie przesuń kamerę w górę i w dół, aby poprawić perspektywę.

3

Wykonaj połączenie.

Zatrzymywanie wideo

W trakcie połączenia wideo można zamknąć przysłonę, aby zatrzymać transmisję wideo.

Gdy zamkniesz przysłonę, rozmówca przestanie Cię widzieć, ale nadal będzie słyszał.

1

Obróć pierścień kamery w lewo, aby zamknąć przysłonę. Telefon przestanie wysyłać obraz filmowy.

2

Obróć pierścień kamery w prawo, aby otworzyć przysłonę. Telefon zacznie wysyłać obraz filmowy.

Przełączanie między telefonem a wyświetlaczem wideo

Jeśli w trakcie połączenia wideo trzeba sprawdzić pulpit telefonu, można łatwo przełączyć obraz wideo na widok pulpitu. Po ukryciu obraz wideo zostanie rozmazany i przeniesiony do tła.

1

Naciśnij przycisk Lista połączeń, aby ukryć przekaz obrazu.

2

Aby wyświetlać obraz filmowy, naciśnij klawisz programowy Pokaż wideo.

Dostosowywanie położenia obrazu w obrazie (PiP)

Gdy trwa połączenie wideo, można jednocześnie wyświetlać przychodzący i wychodzący sygnał wideo. Jest to funkcja obrazu w obrazie. Zazwyczaj przychodzący sygnał wideo jest wyświetlany na pełnym ekranie, a obraz wideo z kamery użytkownika jest wyświetlany w małym wstawianym ekranie.

Po włączeniu funkcji obrazu w obrazie można przesunąć wstawiony obraz do innej części ekranu. Można także zmienić widok, aby na pełnym ekranie wyświetlany był obraz wideo z kamery użytkownika, a w oknie wstawianym — przychodzący sygnał wideo.

1

Naciśnij przycisk PiP , aby przesunąć okno PiP w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na ekranie telefonu. Alternatywnie do przestawiania okna PiP (obraz w obrazie) można używać kółka nawigacyjnego.

2

Naciskaj przycisk Zamień, aby przełączać między widokiem pełnoekranowym a widokiem obrazu w obrazie.

Informacje o zabezpieczeniach połączeń wideo i rozwiązywaniu problemów

Administrator może podjąć pewne działania w celu ochrony połączeń wideo przed zmanipulowaniem przez osoby spoza firmy użytkownika. Jeśli podczas połączenia wideo na ekranie telefonu widoczna jest ikona Zabezpieczone, administrator podjął działania w celu ochrony prywatności użytkownika.

W trakcie połączenia wideo obraz może zaniknąć z powodu zbyt małej przepustowości sieci. Dźwięk będzie nadal dostępny, ale zabraknie sygnału wideo. Jeśli sygnał wideo jest niezbędny, należy rozłączyć się, odczekać kilka minut i ponownie nawiązać połączenie. Jeśli przepustowość sieci będzie nadal niewystarczająca, należy zwrócić się o pomoc do administratora.