Nawiązywanie połączeń wideo

Telefony IP Cisco 8845 i 8865 obsługują połączenia wideo, jeśli rozmówca także dysponuje wideotelefonem. Pierścień na zewnątrz kamery pozwala kontrolować przysłonę.


Połączenia wideo między urządzeniami Webex Calling MPP są ograniczone do połączeń wewnętrznych wewnątrz firmy użytkownika. Obejmuje to połączenia inne niż w siedzibie użytkownika i innych lokalizacjach

1

Obróć pierścień kamery w prawo, aby otworzyć przysłonę.

2

(Opcjonalnie) Naciśnij przycisk Własny widok, a następnie przesuń kamerę w górę i w dół, aby poprawić perspektywę.

3

Wykonaj połączenie.

Przerywanie transmisji wideo

W trakcie połączenia wideo można zamknąć przysłonę, aby zatrzymać transmisję wideo.

Gdy zamkniesz przysłonę, rozmówca przestanie Cię widzieć, ale nadal będzie słyszał.

1

Obróć pierścień kamery w lewo, aby zamknąć przysłonę. Telefon przestanie wysyłać obraz filmowy.

2

Obróć pierścień kamery w prawo, aby otworzyć przysłonę. Telefon zacznie wysyłać obraz filmowy.

Przełączanie między pulpitem telefonu a sygnałem wideo

Jeśli w trakcie połączenia wideo trzeba sprawdzić pulpit telefonu, można łatwo przełączyć obraz wideo na widok pulpitu. Po ukryciu obraz wideo zostanie rozmazany i przeniesiony do tła.

1

Naciśnij przycisk Lista połączeń, aby ukryć przekaz obrazu.

2

Aby wyświetlać obraz filmowy, naciśnij klawisz programowy Pokaż wideo.

Dostosowywanie położenia obrazu w obrazie

Gdy trwa połączenie wideo, można jednocześnie wyświetlać przychodzący i wychodzący sygnał wideo. Jest to funkcja obrazu w obrazie. Zazwyczaj przychodzący sygnał wideo jest wyświetlany na pełnym ekranie, a obraz wideo z kamery użytkownika jest wyświetlany w małym wstawianym ekranie.

Po włączeniu funkcji obrazu w obrazie można przesunąć wstawiony obraz do innej części ekranu. Można także zmienić widok, aby na pełnym ekranie wyświetlany był obraz wideo z kamery użytkownika, a w oknie wstawianym — przychodzący sygnał wideo.

1

Naciskaj przycisk PiP, aby przemieszczać okno tej funkcji na ekranie telefonu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Alternatywnie do przestawiania okna PiP (obraz w obrazie) można używać kółka nawigacyjnego.

2

Naciskaj przycisk Zamień, aby przełączać między widokiem pełnoekranowym a widokiem obrazu w obrazie.

Informacje o bezpieczeństwie i rozwiązywaniu problemów z połączeniami wideo

Administrator może podjąć pewne działania w celu ochrony połączeń wideo przed zmanipulowaniem przez osoby spoza firmy użytkownika. Jeśli podczas połączenia wideo na ekranie telefonu widoczna jest ikona Zabezpieczone, administrator podjął działania w celu ochrony prywatności użytkownika.

W trakcie połączenia wideo obraz może zaniknąć z powodu zbyt małej przepustowości sieci. Dźwięk będzie nadal dostępny, ale zabraknie sygnału wideo. Jeśli sygnał wideo jest niezbędny, należy rozłączyć się, odczekać kilka minut i ponownie nawiązać połączenie. Jeśli przepustowość sieci będzie nadal niewystarczająca, należy zwrócić się o pomoc do administratora.