Публикуване на записана тренировъчна сесия

Можете да публикувате записана тренировъчна сесия, за да бъдете на разположение за виртуално обучение.

За да публикувате запис, можете да направите едно от следните неща:

 • Качване на записа на сървъра за вашия уеб сайт за обучение на Cisco Webex. Файлът, който качвате, трябва да се намира на вашия компютър или локален сървър.

 • Укажете уеб адреса или URL адреса за записа на публично достъпен уеб сървър. Използвайте тази опция, за да публикувате неограничен брой записи или записи с големи размери на файловете. За да използвате тази опция, може да се наложи да помолите уеб администратора на вашата организация да съхранява записа на сървъра и да ви предостави неговия URL адрес.

1

След като влезете в уеб сайта си за обучение в Webex, изберете Хост на сесия > Моите тренировъчни записи. След това изберете Добавяне на запис.

2

В полето Тема за записване посочете темата на записаното обучение.

3

Под Типизберете опция, за да укажете дали записът е изброен на страницата "Записани сесии" на вашия сайт и, ако е в списъка, кои типове потребители могат да преглеждат записа.

4

(По избор) Ако е активиран електронната търговия за вашия уеб сайт за обучение в Webex, въведете таксата за сесия и информация за плащане. Разрешаване на регистрацията да използвате тази функция.

5

Въведете информация за представящия и сесията. След това под Recording Fileпубликувайте записа по един от следните начини:

 • Задайте URL адреса на файла на друг сървър:
  1. Изберете Ще ви предоставим URL адрес.

  2. Въведете URL адреса в полето .

 • Качете записа от локалния компютър на уеб сайта на обучението на Webex:
  1. Изберете Използване на файла на моя локален компютър.

  2. Изберете Преглед и след това изберетефайла, който искате да публикувате.

  3. Изберете Качване на файл.

 • Качване на запис от мрежовия сървър:
  1. Изберете Намиране на записа от мрежата Webex.

  2. Изберете "Търси нагоре" и след това изберете файла, който искате да публикувате. 

6

Задайте времетраенето, размера на файла и датата на записа.

7

(По избор) Задаване на целеви URL адрес – Това е уеб страница, която се появява автоматично, след като посетител завърши преглеждането на запис. След това задайте опции за достъп до файла.

Тези настройки защитават вашия запис, като изискват удостоверяване на потребителя за преглед или изтегляне и са необходими, ако е активирана електронна търговия.

8

Изберете Добавяне. Webex обучение автоматично генерира URL адрес за всяка записана тренировъчна сесия, която създавате. Този URL адрес се появява на страницата с информация за запис. Можете да направите записа достъпен за потребителите по следните начини:

 • Изпратете URL адреса по имейл – В секцията URL адрес изберете връзката за имейл.
 • Копирайте и поставете URL адреса на друго местоположение, като например незабавно съобщение или уеб сайт – В секцията URL адреси маркирайте и копирайте URL адреса с курсора.

Редактиране на информация за сесия за обучение за записани

След като публикувате записана тренировъчна сесия, можете да редактирате информацията за записа по всяко време. Тази информация се появява на страницата с информация за запис, която потребителите могат да видят, ако изберат запис за преглед или изтегляне на страницата "Записани сесии".

1

След като влезете в уеб сайта си за обучение в Webex, изберете Хост на сесия > Моите тренировъчни записи.

2

Във вашия списък със записи изберете Промяна за записа, за който искате да редактирате информация.

3

Укажете нова информация за записа и изберете Записване.

Премахване на записана тренировъчна сесия от сайта Ви

Можете да:

 • Временно премахнете записа от страницата "Записани сесии" на сайта Ви, но го запазете в списъка със записи на страницата "Моите тренировъчни записи"

 • Премахнете за постоянно записа от страницата "Записани сесии" на сайта си и от страницата "Моите тренировъчни записи"

1

След като влезете в уеб сайта си за обучение в Webex, изберете Хост на сесия > Моите тренировъчни записи.

2

За да премахнете за постоянно запис, изберете Изтриване от падащия списък до него.

3

За да премахнете временно запис, изберете Промяна от падащия списък до него, след което изберете Въвеждане > Частно > Запиши.

Преглед на подробния отчет за записания достъп до обучение

Отчетът "Подробни данни за записания достъп до обучението" съдържа информация за достъп до записаните тренировъчни сесии на уеб сайта на вашето уеб сайт за обучение в Webex. Този отчет включва следната информация за всеки път, когато се гледа записаната ви обучителна сесия:

 • Име и имейл адрес на зрителя

 • Информация за регистрация

 • Информация за изтегляне

 • Час и дата на достъп

1

Влезте в уеб сайта на обучението за Webex и след това изберете Моят Webex > Моите отчети > записан доклад за достъп наобучение.

2

Задайте критериите си за търсене, като например диапазон от дати, тема и предпочитания за сортиране, и изберете Показване на отчет.

3

Изберете тема за записаната учебна сесия, която искате да прегледате.

4

Ако желаете да отпечатате резултатите, изберете Формат, подходящ запринтери .

5

Ако искате да запишете отчета като файл със стойности, разделени със запетаи (CSV), който можете да експортирате в програма за електронни таблици, изберете Експортиране на отчет.